Thứ Tư, Tháng Giêng 16/01/2019

Chủ đề

Tình hình Mường Nhé

Bác bỏ tin sai trái

Chính trị

Bác bỏ tin sai trái

TTXVN tuyên bố bác bỏ thông tin sai sự thật của một số cơ quan truyền thông nước ngoài về cái gọi là “bạo động” tại Mường Nhé.