Chuyên Hà Nội-Amsterdam dừng tuyển sinh lớp không chuyên năm học 2024-2025

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm học 2024-2025, Trường Trung học Phổ thông Chuyên Hà Nội-Amsterdam sẽ không tuyển học sinh vào các lớp không chuyên như các năm trước đó.

Một giờ học của cô và trò Trường Trung học Phổ thông Chuyên Hà Nội-Amsterdam. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
Một giờ học của cô và trò Trường Trung học Phổ thông Chuyên Hà Nội-Amsterdam. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản gửi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc tuyển sinh lớp không chuyên Trường Trung học Phổ thông Chuyên Hà Nội-Amsterdam năm học 2024-2025.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, căn cứ quy định tại Thông tư số 05/2023/TT-BGDĐT ngày 28/2/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trường Trung học Phổ thông Chuyên, chỉ tổ chức lớp chuyên trong trường Trung học Phổ thông Chuyên.

Các lớp không chuyên đã được tuyển sinh và tổ chức trong trường Trung học Phổ thông Chuyên tiếp tục thực hiện theo quy định tại Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trường Trung học Phổ thông Chuyên và Thông tư số 12/2014/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung Điều 23 và Điều 24 Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Trung học Phổ thông Chuyên ban hành kèm theo Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT cho đến khi học hết lớp 12.

Việc tuyển sinh vào các lớp không chuyên của trường Trung học Phổ thông Chuyên theo quy định tại Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT và Thông tư số 12/2014/TT-BGDĐT được thực hiện đến hết năm học 2023-2024.

Như vậy, với văn bản này của Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm học 2024-2025 Trường Trung học Phổ thông Chuyên Hà Nội-Amsterdam sẽ không tuyển học sinh vào các lớp không chuyên như các năm trước đó.

Quy định này cũng được áp dụng với tất cả các trường chuyên trên địa bàn cả nước từ kỳ tuyển sinh năm học 2024-2025 tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục