ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH HỒNG KÔNG – Media OutReach – Ngày 29 tháng 9 năm 2021 – Mới đây, Ngân hàng Citibank Hồng Kông đã hợp tác với Công ty Công viên Khoa học và Công nghệ Hồng Kông (Hong Kong Science and Technology Parks Corporation – HKSTP) để tham gia vào Chương trình tăng tốc Ngân hàng, Dịch vụ tài chính và Bảo hiểm (Banking, Financial Services and Insurance – BFSI) năm 2021. Chương trình cho phép Citibank Hồng Kông tăng cường kết nối và trao đổi với các công ty công nghệ Hồng Kông và quốc tế, đẩy nhanh quá trình chuyển đổi kỹ thuật số cho các dịch vụ ngân hàng.

Chương trình tăng tốc Ngân hàng, Dịch vụ tài chính và Bảo hiểm năm 2021 cũng phục vụ như một nền tảng để Ngân hàng Citibank Hồng Kông tạo ra sự hợp lực với các công ty công nghệ, thúc đẩy sự đổi mới thông qua đồng sáng tạo để đạt được các giải pháp khả thi, nuôi dưỡng các tài năng công nghệ tài chính (FinTech) và thúc đẩy hệ sinh thái phát triển.

Vào ngày 28 tháng 9 vừa qua, ông Nailesh Shah, Giám đốc Bộ phận Các kênh kỹ thuật số và Trải nghiệm của Citibank Hồng Kông đã tham dự Phiên chia sẻ đối tác tại Ngày Demo. Tại đây, ông đã chia sẻ với những người tham gia sự kiện những hiểu biết sâu sắc và kinh nghiệm hợp tác với các công ty công nghệ Hồng Kông và quốc tế.

Hãy tải ảnh 1 về sự kiện tại đây.

Hãy tải ảnh 2 về sự kiện tại đây.

Giang Tran