HỒNG KÔNG, TRUNG QUỐC – Media OutReach – Ngày 6 tháng 4 năm 2020 -Citibank vừa thông báo tiếp tục gia hạn khoản vay Mùa thuế Citi 2019 (Citi Tax Season 2019), với chính sách rất linh hoạt, thủ tục nhanh gọn khi hồ sơ xin vay vốn được phê duyệt ngay trong ngày và được giải ngân vào ngày hôm sau (1). Khách hàng được chọn có thể được hưởng Tỷ lệ lãi suất phần trăm hàng năm (Annualized Percentage Rate – APR) thấp tới 2,01% (2). Sau khi áp dụng thành công Khoản vay Mùa thuế Citi 2019 trong thời gian khuyến mãi (3), khách hàng còn có thể được nhận phần thưởng dưới hình thức phiếu mua hàng (voucher) tiền mặt có giá trị lên tới 6.000 dollar Hồng Kông.

Một số đặc điểm nổi bật của khoản vay Mùa thuế Citi:

Phê duyệt hồ sơ xin vay vốn ngay trong ngày, tiền được nhận vào ngày hôm sau Tỷ lệ lãi suất chỉ ớ mức 2,01%/nămKhoản vay có thể lên tới 2 triệu dollar Hồng Kông hoặc tương đương 12 tháng lương (chọn mức thấp hơn)Thời hạn hoàn trả vốn lên tới 60 tháng (4)Có thể được nhận phần thưởng dưới hình thức voucher tiền mặt có giá trị lên tới 6.000 dollar Hồng Kông Phí dịch vụ bằng 0 (miễn phí)

Bằng việc hoàn tất hồ sơ vay vốn thành công cho Khoản vay Mùa thuế Citi 2019 kéo dài từ nay đến ngày 15 tháng 4 năm 2020 và nhận tiền giải ngân vào hoặc trước ngày 15 tháng 5 năm 2020, khách hàng được chọn (6) có thể được nhận dưới hình thức voucher tiền mặt có giá trị lên tới 6.000 dollar Hồng Kông. Số tiền cho vay càng cao, phần thưởng bằng voucher tiền mặt sẽ càng nhiều.

Khoản vay (HKD)Tỷ lệ lãi suất hàng năm (5)Mức thưởng
Phần thưởng dành cho khách hàng tư nhân Citigold (CPC) / chủ thẻ Citigold / Citi ULTIMA6 (6)
Phần thưởng cho các đối tượng khách hàng khác
1,5 triệu HKD hay cao hơn 2,01%Voucher tiền mặt có giá trị 6.000 HKD Voucher tiền mặt có giá trị 4.500 HKD
1,0 triệu HKD đến 1.499.999 HKD 2,46%Voucher tiền mặt có giá trị 4.000 HKDVoucher tiền mặt có giá trị 2.500 HKD
Từ 500.000 HKD đến 999.999 HKD3,36%Voucher tiền mặt có giá trị 3.000 HKD Voucher tiền mặt có giá trị 2.000 HKD
Từ 200.000 HKD to 499.999 HKD4,49%Voucher tiền mặt có giá trị 2.000 HKD Voucher tiền mặt có giá trị 1.500 HKD

Điều khoản và điều kiện áp dụng. Hãy đến các chi nhánh của Citibank, truy cập website www.citibank.com.hk/taxloan hoặc gọi đến số đường dây nóng: 2963 6413.

Vay hay không vay? Chỉ vay nếu bạn có thể trả nợ!

1.   Phê duyệt hồ sơ vay vốn ngay trong ngày nộp hồ sơ, việc giải ngân vào ngày hôm sau, chỉ được áp dụng cho những khách hàng được chọn đã gửi thành công các giấy tờ, tài liệu cần thiết cùng với một mẫu đơn điền trước buổi trưa của ngày làm việc đó. Thời gian phê duyệt thực tế có thể khác nhau dựa trên thông tin được cung cấp.

2.   Tỷ lệ lãi suất hàng năm (Annualized Percentage Rate – APR) là 2,01% được tính dựa trên tỷ lệ cố định hàng tháng 0,09% với số tiền vay là 1,5 triệu dollar Hồng Kông và thời hạn trả nợ là 12 tháng. APR được tính toán dựa trên các hướng dẫn như được quy định trong Quy tắc thực hành ngân hàng và làm tròn đến hai chữ số thập phân gần nhất. Tiền lãi được tính trên cơ sở 365 ngày mỗi năm. APR thực tế áp dụng có thể khác nhau. APR là tỷ lệ tham chiếu bao gồm lãi suất cơ bản và các khoản phí và lệ phí khác của sản phẩm được biểu thị dưới dạng lãi suất hàng năm.

3.   Những khách hàng đăng ký thành công Khoản vay Mùa thuế của Citi trong Thời gian khuyến mãi và rút tiền vào hoặc trước ngày 15 tháng 5 năm 2020, với số tiền vay cụ thể và thời hạn trả nợ từ 12 tháng trở lên (“Khách hàng đủ điều kiện”) sẽ đủ điều kiện nhận Ưu đãi. Chỉ áp dụng cho những khách hàng không có bất kỳ tài khoản Cho vay cá nhân nào do Citibank (Hong Kong) Limited (Ngân hàng) cung cấp tại thời điểm nộp hồ sơ vay vốn. Thời gian khuyến mãi là từ ngày 1 tháng 4 năm 2020 đến ngày 15 tháng 4 năm 2020 (tính cả hai ngày này).

4.    Thời hạn trả nợ của khoản vay Mùa thuế Citi là từ 6 đến 60 tháng.

5.    Ví dụ này chỉ mang tính tham khảo. APR được tính toán theo các hướng dẫn được quy định trong Quy tắc thực hành ngân hàng, tuân theo thời hạn cho vay 12 tháng và số tiền cho vay là 1.500.000 dollar Hồng Kông, 1.499.999 dollar Hồng Kông, 999.999 dollar Hồng Kông và 499.999 dollar Hồng Kông, được làm tròn đến hai số thập phân gần nhất. Tiền lãi được tính trên cơ sở 365 ngày mỗi năm. Tỷ lệ thực tế hàng tháng và APR tùy thuộc vào số tiền cho vay và kết quả đánh giá tín dụng của từng khách hàng. APR là tỷ lệ tham chiếu bao gồm lãi suất cơ bản và các khoản phí và lệ phí khác của sản phẩm được biểu thị dưới dạng lãi suất hàng năm.

6.   Phần thưởng dành cho chủ thẻ Citigold Private Client / Citigold / Citi ULTIMA chỉ áp dụng cho những đối tượng đáp ứng các yêu cầu sau:

– Khách hàng Citigold Private Client / Citigold Client hiện đang có tài khoản Citigold Private Client / Citigold hoặc chủ thẻ Citi ULTIMA hiện sở hữu thẻ Citi ULTIMA với Ngân hàng vào ngày nộp hồ sơ vay vốn VÀ

– Khách hàng Citigold Private Client hiện có số dư tài khoản ở mức 8.000.000 dollar Hồng Kông trở lên, trong khi Khách hàng Citigold nên duy trì số dư tài khoản ở mức 1.500.000 dollar Hồng Kông trở lên, kể từ ngày nộp hồ sơ vay vốn đến ngày phát hành thư đổi quà.

Giang Tran