Nhân viên Kienlongbank thăm hỏi khách hàng Thái Thị Kim Hồng (Tháp Mười, Đồng Tháp) - một chủ hộ chăn nuôi và buôn bán lợn. (Nguồn: Kienlongbank)

Ngân hàng Nhà nước đã yêu cầu các tổ chức tín dụng cùng vào cuộc tháo gỡ khó khăn cho khách hàng vay chăn nuôi, sản xuất thức ăn chăn nuôi và sản xuất thuốc thú y.

Đó là nội dung của công văn số 3091/NHNN-TD mà Ngân hàng Nhà nước gửi các tổ chức tín dụng ngày 28/4.

Theo Ngân hàng Nhà nước, thời gian vừa qua ngành chăn nuôi lợn gặp nhiều khó khăn trong việc tiêu thụ do giá lợn giảm mạnh, ảnh hưởng đến đời sống người chăn nuôi.

Các tổ chức tín dụng căn cứ khả năng tài chính và các quy định pháp luật hiện hành để thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho khách hàng như: cơ cấu lại thời hạn trả nợ để phù hợp với khả năng trả nợ của khách hàng; xem xét thực hiện các biện pháp hỗ trợ khác (bao gồm cả miễn, giảm lãi vay, lãi quá hạn; ưu tiên thu nợ gốc trước thu nợ lãi sau) nhằm giúp khách hàng khắc phục khó khăn, phục hồi sản xuất kinh doanh.

Khi cơ cấu lại thời hạn trả nợ, ngân hàng thương mại cho vay được giữ nguyên nhóm nợ 1 (một) lần đối với một khoản nợ; cho vay mới để phục hồi sản xuất kinh doanh đối với khách hàng có dự án, phương án sản xuất kinh doanh khả thi.

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện trên toàn hệ thống, định kỳ hàng quý các tổ chức tín dụng báo cáo Ngân hàng Nhà nước kết quả thực hiện các giải pháp nêu trên nhằm tháo gỡ khó khăn cho khách hàng. Trường hợp khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, các tổ chức tín dụng kịp thời báo cáo Ngân hàng Nhà nước để được xem xét, xử lý.

Ngay sau khi có văn bản của Ngân hàng Nhà nước, Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Kiên Long (Kienlongbank) đã thông qua chủ trương cùng cả nước tham gia giúp đỡ các hộ chăn nuôi lợn trên toàn quốc. 

Cụ thể, từ ngày 10/5, Kienlongbank sẽ xem xét giảm 30% lãi suất cho vay hiện hữu đối với các khách hàng hoạt động sản xuất - kinh doanh chăn nuôi lợn đã nhận cấp vốn tín dụng của Kienlongbank trong thời gian qua. Thời gian triển khai chương trình dự kiến là 3 tháng (90 ngày).

Trong thời gian này, Kienlongbank sẽ hỗ trợ khách hàng cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giảm lãi vay, lãi quá hạn, ưu tiên thu nợ gốc trước thu nợ lãi sau nhằm giúp khách hàng có điều kiện khắc phục khó khăn, phục hồi sản xuất kinh doanh.

Thông qua các giải pháp hỗ trợ tín dụng kịp thời cho người chăn nuôi heo trong thời điểm hiện nay, Kienlongbank hy vọng góp phần nhỏ chung tay cùng khách hàng tiết giảm giá thành, ổn định sản xuất, nhanh chóng vượt qua khó khăn, tiếp tục gắn bó lâu dài với Kienlongbank./.