Bộ trưởng Tư pháp Australia Michael Keenan. (Nguồn: news.com.au)

Ngày 28/7, Ủy ban Tình báo Tội phạm Australia (ACIC) đã chính thức đi vào hoạt động.

Cơ quan này được thành lập nhằm ngăn chặn các mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của Australia.

Bộ trưởng Tư pháp Australia Michael Keenan cho biết ACIC sẽ phối hợp với các cơ quan tình báo hiện nay của Australia để đảm bảo nước này có “nguồn lực mạnh có thể chống lại bất cứ mối đe dọa nào.”

Ông cho rằng việc thành lập ACIC là rất quan trọng đối với tương lai an ninh quốc gia của Australia trong bối cảnh những mối đe dọa liên quan tới khủng bố đang thay đổi một cách nhanh chóng.

Kể từ ngày 12/9/2014, khi mức cảnh báo khủng bố quốc gia được nâng lên, giới chức Australia đã tiến hành 16 hoạt động chống khủng bố, buộc tội 44 đối tượng - một nửa trong tổng số tội phạm liên quan tới khủng bố kể từ năm 2001.

Theo Bộ trưởng Keenan, ACIC sẽ thu hẹp khoảng cách thông tin giữa các cơ quan thực thi luật pháp và kết nối các dữ liệu tình báo nhằm giúp xác định nhanh hơn các mối liên hệ giữa tội phạm có tổ chức và các cuộc điều tra an ninh quốc gia, bao gồm cả những tay súng nước ngoài, các phần tử khủng bố, cực đoan hay những đối tượng hậu thuẫn khủng bố, để có được một bức tranh rộng hơn về những mối đe dọa có thể xảy ra./.