Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) đã quyết định xử phạt Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Hưng Long 185 triệu đồng với các lỗi không công bố thông tin theo quy định pháp luật và báo cáo có nội dung không chính xác.

Cụ thể, Quyết định số 836/QĐ-XPVPHC của SSC nêu rõ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Hưng Long (địa chỉ Thôn An Biên 1, xã Lê Lợi, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh).

Công ty này đã không công bố thông tin trên phương tiện công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và trang thông tin điện tử của Công ty các tài liệu: Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc đầu tư hợp tác kinh doanh với Công ty cổ phần Phương Trung, Nghị quyết thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014, đưa ra kế hoạch kinh doanh năm 2015.

Bên cạnh đó, Công ty đã có hành động báo cáo những nội dung không chính xác. Cụ thể,  Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Hưng Long có văn bản số 72/KHL-CV gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, báo cáo chi tiết về việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán 6,4 triệu cổ phiếu riêng lẻ hoàn thành ngày 10/6/2014.

Theo báo cáo trên, Công ty đã đền bù 9 tỷ đồng (đền bù 100%) cho dân cư Dự án khai thác mỏ đất sét tại xã Lê Lợi, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh (tổng diện tích khai thác 13,9 ha, đền bù giai đoạn 1). Tuy nhiên, theo kết quả kiểm tra của SSC, đến ngày 22/7 đơn vị này vẫn chưa hoàn thành việc đền bù như đã báo cáo./.