Cục Đối ngoại Bộ Quốc phòng nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang

Ghi nhận những đóng góp to lớn trong công tác đối ngoại quân sự, quốc phòng, Cục Đối ngoại, Bộ Quốc phòng được Chủ tịch nước quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân.
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh gắn Danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân lên lá cờ truyền thống của Cục Đối ngoại. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh gắn Danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân lên lá cờ truyền thống của Cục Đối ngoại. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Sáng 28/5, tại Hà Nội, Cục Đối ngoại thuộc Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân và kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống (28/5/1964- 28/5/2019).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Đại tướng Lương Cường gửi lẵng hoa chúc mừng.

Ngày 28/5/1964, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ra quyết định thành lập Cục Liên lạc Đối ngoại, với nhiệm vụ “Giúp Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng quản lý và giải quyết mọi công việc có liên quan đến nước ngoài của Quân đội nhân dân Việt Nam.”

Ngày 4/9/1989, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ra quyết định đổi tên Cục Liên lạc Đối ngoại thành Cục Đối ngoại, với chức năng tham mưu, quản lý, hướng dẫn, tổ chức thực hiện, trong đó, tham mưu giúp Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xử lý các vấn đề đối ngoại quân sự, quốc phòng là chức năng hàng đầu.

Đối ngoại quốc phòng ngày càng khẳng định là kênh quan trọng trong việc xây dựng lòng tin, hóa giải bất đồng, ngăn chặn nguy cơ xung đột, đóng góp thiết thực vào việc bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ, bảo vệ nhân dân, bảo vệ Đảng, chế độ xã hội chủ nghĩa; tranh thủ được nguồn lực từ bên ngoài để xây dựng Quân đội, tăng cường sức mạnh quốc phòng quốc gia, nâng cao vị thế của đất nước và Quân đội trên trường quốc tế…

Ghi nhận những đóng góp to lớn trong công tác đối ngoại quân sự, quốc phòng, Cục Đối ngoại, Bộ Quốc phòng đã được Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao tặng Danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân cho đơn vị.

Khẳng định đối ngoại quốc phòng là một trong những bộ phận quan trọng trong hoạt động đối ngoại của Đảng, ngoại giao Nhà nước, là phương thức hữu hiệu để bảo vệ vững chắc Tổ quốc từ sớm, từ xa bằng biện pháp hòa bình, Đại tướng Ngô Xuân Lich đánh giá, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, thời gian qua, công tác đối ngoại quân sự đã phát huy tối đa nội lực, tranh thủ sự ủng hộ của bạn bè quốc tế; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, lập nhiều thành tích xuất sắc, góp phần cùng quân, dân cả nước làm nên những chiến thắng vẻ vang, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

[Việt Nam đóng góp tích cực, hiệu quả cho hoạt động gìn giữ hòa bình]

Bước vào thời kỳ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Cục Đối ngoại, Bộ Quốc phòng đã tích cực, chủ động đề xuất nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân triển khai thực hiện toàn diện, đúng đắn, sáng tạo các quan điểm, đường lối của Đảng, Nhà nước về hội nhập quốc tế, đối ngoại quốc phòng; thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng sâu rộng với các nước láng giềng, nước lớn, bạn bè truyền thống, tổ chức quốc tế, trong đó có Liên hợp quốc, Liên minh châu Âu và tất cả các nước Thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Đối ngoại quốc phòng ngày càng trở thành kênh đối ngoại quan trọng trong quan hệ hợp tác của Việt Nam với các nước, các tổ chức quốc tế và khu vực, phản ánh chân thực chính sách quốc phòng hòa bình, tự vệ của Việt Nam; tranh thủ được các nguồn lực từ bên ngoài để xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Đặc biệt, thông qua đối ngoại quốc phòng, Việt Nam đã xây dựng, củng cố được lòng tin với các nước, thúc đẩy xu thế hòa bình, ngăn ngừa nguy cơ xung đột trong khu vực, nâng cao vị thế, uy tín của đất nước và Quân đội trên trường quốc tế.

Để làm tròn nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Tổ quốc, nhân dân giao phó, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đề nghị, thời gian tới, Đảng ủy, chỉ huy Cục Đối ngoại, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn quân cần tiếp tục phát huy các thành quả về công tác đối ngoại quốc phòng; tích cực, chủ động nghiên cứu, tham mưu giúp Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đề xuất với Đảng, Nhà nước những vấn đề chiến lược liên quan đến quốc phòng, an ninh, đối ngoại của đất nước.

Đặc biệt, Cục Đối ngoại cần tập trung đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại quốc phòng, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền chủ trương, quan điểm hội nhập quốc tế về quốc phòng, chính sách quốc phòng vì hòa bình của Việt Nam, góp phần tạo sự đồng thuận trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Bên cạnh đó, đơn vị cần tích cực nghiên cứu, đề xuất, xây dựng, bổ sung, hoàn thiện cơ chế chính sách quản lý, điều hành và hệ thống văn bản pháp lý liên quan, tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho hoạt động hội nhập quốc tế, đối ngoại quốc phòng; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tùy viên quốc phòng, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan tổ chức thực hiện tốt Đề án Quân đội tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.

Đồng thời, Cục Đối ngoại thực hiện nghiêm túc đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác, phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại và chủ trương vừa tăng cường hợp tác, vừa đấu tranh, kiên định mục tiêu, nguyên tắc chiến lược; linh hoạt, sáng tạo, mềm dẻo về sách lược…/.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

Cục Đối ngoại Bộ Quốc phòng nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang ảnh 1Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
Cục Đối ngoại Bộ Quốc phòng nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang ảnh 2Trung tướng Vũ Chiến Thắng, Cục trưởng Cục Đối ngoại thuộc Bộ Quốc phòng phát biểu. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
Cục Đối ngoại Bộ Quốc phòng nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang ảnh 3Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
Cục Đối ngoại Bộ Quốc phòng nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang ảnh 4Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Cục Đối ngoại. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
Cục Đối ngoại Bộ Quốc phòng nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang ảnh 5Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng với các đại biểu. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
Cục Đối ngoại Bộ Quốc phòng nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang ảnh 6Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh với các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Cục Đối ngoại. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục