Cuộc khảo sát Đầu tư Công nghiệp Việt Nam 2010

Cuộc khảo sát Đầu tư Công nghiệp Việt Nam năm 2010 sẽ được triển khai đối với hơn 1.640 doanh nghiệp ở 9 tỉnh và thành phố.
Ngày 19/10, tại Hà Nội, Cục Đầu tư nước ngoài Bộ Kế hoạch và Đầu tư  và Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hiệp Quốc (UNIDO) cùng chính thức khởi động tiến hành Khảo sát Đầu tư Công nghiệp Việt Nam 2010.

Kết quả thu được từ cuộc khảo sát sẽ là nền tảng để phát triển Hệ thống Theo dõi Đầu tư Việt Nam, do Cục Đầu tư nước ngoài duy trì và vận hành.

Cuộc khảo sát sẽ được Tổng cục Thống kê tiến hành ở 9 tỉnh, thành phố của Việt Nam, nơi tập trung nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và doanh nghiệp trong nước.

Mẫu khảo sát gồm 1.644 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chế biến, chế tạo và xây dựng tại 9 tỉnh, thành phố gồm Hà Nội, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu.

Các doanh nghiệp sẽ được lựa chọn một cách ngẫu nhiên trong tổng số 6.836 doanh nghiệp thuộc 9 tỉnh tiến hành khảo sát.

Kết quả thu được từ Khảo sát sẽ được tích hợp trên một hệ thống có tính tương tác dựa trên nền tảng web có tên là “Hệ thống Theo dõi Đầu tư Việt Nam,” cho phép các cơ quan, chủ thể liên quan, kể cả các doanh nghiệp có thể tra vấn thông tin để hiểu tốt hơn về đặc tính của môi trường đầu tư tại Việt Nam.

Ông Đỗ Nhất Hoàng, Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài kêu gọi các doanh nghiệp hưởng ứng và tham gia tích cực vào chương trình khảo sát này và khẳng định thông qua việc tham gia vào chương trình, doanh nghiệp sẽ có cơ hội tiếp cận miễn phí với các đối tác kinh doanh, các nhà cung cấp và các khách hàng tiềm năng hiện đang tham gia mạng lưới các cơ quan phát triển đầu tư và công nghệ của UNIDO.

Việc Khảo sát này được Cục Đầu tư nước ngoài tiến hành lặp lại trong tương lai sẽ cho phép xây dựng chuỗi dữ liệu theo thời gian để Chính phủ và các nhóm chủ thể liên quan khác có thể sử dụng để hỗ trợ công tác xúc tiến đầu tư và đánh giá hiệu quả của nó.

Dữ liệu này cũng sẽ hỗ trợ các tổ chức có thành viên tập trung ở khu vực tư nhân trong quá trình lập kế hoạch và tương tác với doanh nghiệp và hỗ trợ chính sách phát triển với Chính phủ.

Bà Nilguen Tas, Trưởng Đại Diện của UNIDO tại Việt Nam thông báo rằng, bên cạnh Hệ thống Theo dõi Đầu tư, Cục Đầu tư nước ngoài, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và UNIDO đang phối hợp phát triển Chương trình Trao đổi Thầu phụ và Lập quan hệ đối tác (SPX).

Mục tiêu của Chương trình SPX là cải thiện hơn nữa liên kết giữa các doanh nghiệp nước ngoài và doanh nghiệp trong nước trong những lĩnh vực như chế biến kim loại, nhựa, giày dép… những lĩnh vực mà việc thuê lại trong các ngành công nghiệp phụ trợ đóng vai trò quan trọng.

Khảo sát Đầu tư Công nghiệp sẽ được kết hợp sử dụng cho chương trình SPX để hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước trong việc quảng bá và liên kết với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các doanh nghiệp lớn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục