Đà Nẵng kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên có vi phạm trong chống dịch

Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng quyết định kỷ luật hình thức cảnh cáo đối với Đảng ủy bộ phận Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025; môt số tổ chức Đảng và 4 đảng viên.

Sáng 5/12, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng có thông cáo báo chí về việc thi hành kỷ luật đối với tổ chức Đảng và đảng viên có liên quan đến vi phạm, khuyết điểm được nêu tại Thông báo Kết luận số 367-TB/UBKTTW ngày 26/10/2022 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo thông cáo, ngày 2/12, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã tổ chức hội nghị xem xét, thi hành kỷ luật đối với tổ chức Đảng và đảng viên.

Các Đảng ủy bị xem xét, thi hành kỷ luật gồm Sở Y tế thành phố, Sở Tài chính thành phố, Bệnh viện Đà Nẵng, Đảng ủy bộ phận Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng, Chi bộ Bệnh viện Phổi Đà Nẵng và các đảng viên Trần Thanh Thủy (Bí thư Chi bộ Văn phòng Sở, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố); Trần Thủ (Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Giám đốc Sở Tài chính thành phố); Lê Đức Nhân (Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng); Lê Thành Phúc (Bí thư Chi bộ, Giám đốc Bệnh viện Phổi Đà Nẵng).

Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng, tinh thần dấn thân vì công việc, vì sức khỏe và an toàn tính mạng của người dân, vì nhiệm vụ chính trị của thành phố của các tập thể, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các tổ chức, đơn vị trên.

Căn cứ Thông báo kết luận số 367-TB/UBKTTW, ngày 26/10/2022 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, vi phạm, khuyết điểm của các tập thể, cá nhân liên quan đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật; xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, hoàn cảnh cụ thể, nguyên nhân vi phạm; căn cứ các quy định của Đảng và Kết luận của Bộ Chính trị về chủ trương phân loại xử lý tổ chức Đảng và đảng viên vi phạm liên quan đến Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng quyết định kỷ luật hình thức Cảnh cáo đối với Đảng ủy bộ phận Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025.

[Đề nghị thi hành kỷ luật một số cán bộ lãnh đạo, tổ chức đảng]

Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng cũng quyết định thi hành kỷ luật Khiển trách đối với các Đảng ủy Sở Y tế thành phố nhiệm kỳ 2020-2025, Sở Tài chính thành phố nhiệm kỳ 2020-2025, Bệnh viện Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025, Chi bộ Bệnh viện Phổi Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2022 và các cán bộ Trần Thanh Thủy, Trần Thủ, Lê Đức Nhân, Lê Thành Phúc.

Bên cạnh đó, Hội nghị đã xem xét trách nhiệm đối với Đảng Đoàn và các lãnh đạo chủ chốt của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng. Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực, quyết tâm, quyết liệt của Đảng đoàn và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong công tác phòng, chống dịch, góp phần thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội.

Tuy nhiên, trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2019-2024 và các đồng chí lãnh đạo chủ chốt đã thiếu trách nhiệm dẫn đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các đồng chí lãnh đạo chủ chốt có vi phạm, khuyết điểm trong thực hiện thủ tục đấu thầu mua sắm gạo và quản lý các nguồn hỗ trợ.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, hoàn cảnh cụ thể, nguyên nhân vi phạm, khuyết điểm và kết quả khắc phục kịp thời những vi phạm, khuyết điểm của Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng xét thấy vi phạm, khuyết điểm của Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các lãnh đạo chủ chốt chưa đến mức phải áp dụng hình thức kỷ luật.

Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2019-2024 và các lãnh đạo chủ chốt Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố nghiêm túc rút kinh nghiệm sâu sắc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục