ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH HỒNG KÔNG – Media OutReach – Ngày 13 tháng 6 năm 2022 – Đại học Bách khoa Hồng Kông (The Hong Kong Polytechnic University – PolyU) và Liên đoàn Các ngành công nghiệp Hồng Kông (Federation of Hong Kong Industries – FHKI) đã ký kết biên bản ghi nhớ (MoU) nhằm tăng cường quan hệ đối tác và thúc đẩy hợp tác giữa các trường đại học và các ngành công nghiệp. Với mục đích nuôi dưỡng tài năng đổi mới và công nghệ (innovation and technology: I&T) và hỗ trợ các công ty khởi nghiệp (start-up), quan hệ đối tác sẽ tập trung vào việc thúc đẩy trao đổi thông tin chi tiết về các ngành và giải quyết các nhu cầu của đổi mới và công nghệ trong năm tới. Điều này sẽ góp phần vào sự phát triển công nghiệp trong tương lai của Hồng Kông bằng cách tận dụng các nghiên cứu khoa học và công nghệ mới nhất của PolyU, đồng thời chủ động thúc đẩy sự phát triển của đổi mới và công nghệ tại Hồng Kông và các ngành liên quan.

PolyU và FHKI sẽ tăng cường hợp tác để khuyến khích trao đổi và hợp tác giữa các nhà công nghiệp và các nhóm nghiên cứu đổi mới. Hai bên cũng sẽ chia sẻ các nguồn lực và mạng lưới để hỗ trợ sự kết hợp giữa khởi nghiệp và công nghiệp, thông qua các chương trình hỗ trợ khởi nghiệp khác nhau. Theo Biên bản ghi nhớ, các thành viên FHKI và Quỹ Đầu tư Khởi nghiệp PolyU có kế hoạch đồng đầu tư vào các start-up công nghệ liên quan đến PolyU và cung cấp sự hỗ trợ một cách có hệ thống để đẩy nhanh tốc độ phát triển của họ.

Cả hai bên đều kỳ vọng sẽ tạo ra động lực mới cho các ngành công nghiệp và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa các trường đại học và các ngành công nghiệp bằng cách cung cấp cho sinh viên PolyU và thế hệ khởi nghiệp mới hiểu rõ hơn về nhu cầu của ngành, cũng như những khó khăn và thách thức mà các ngành công nghiệp phải đối mặt. PolyU cam kết đẩy nhanh việc chuyển giao kiến ​​thức, thúc đẩy giáo dục đổi mới và khởi nghiệp, đồng thời đưa các nhu cầu của các ngành công nghiệp vào khuôn viên trường. Giờ đây, bằng cách kết hợp kinh nghiệm sâu rộng trong ngành với sự xuất sắc trong nghiên cứu khoa học và học thuật của PolyU, sự hợp lực sẽ lớn hơn, góp phần vào quá trình tái công nghiệp hóa của Hồng Kông về lâu dài.

Giáo sư Jin-Guang TENG, Chủ tịch của PolyU, cho biết: “PolyU cam kết đáp ứng nhu cầu thị trường thông qua việc cung cấp giáo dục xuất sắc và thực hiện các nghiên cứu đổi mới. Trường đã hợp tác chặt chẽ với các ngành công nghiệp trong những năm qua. Thông qua quan hệ đối tác với FHKI, chúng tôi nhằm mục đích tăng cường sự hợp tác cùng có lợi giữa các nhóm nghiên cứu đổi mới và các ngành công nghiệp bằng cách tận dụng chuyên môn của PolyU trong giáo dục đổi mới và khởi nghiệp cũng như trí tuệ thị trường và mạng lưới rộng khắp của FHKI. Mối quan hệ đối tác này sẽ củng cố hơn nữa việc áp dụng các nghiên cứu xuất sắc của PolyU vào các ngành khác nhau và giúp nuôi dưỡng tài năng trẻ cho các ngành công nghiệp đổi mới và công nghệ ở Hồng Kông”.

Theo Tiến sĩ Sunny CHAI, Chủ tịch của FHKI, sự hợp tác giữa các trường đại học và các ngành công nghiệp phản ánh sự cống hiến chung trong việc thúc đẩy nền sản xuất tiên tiến, tái công nghiệp hóa và phát triển đổi mới và công nghệ của Hồng Kông.

Tiến sĩ Sunny CHAI phát biểu: “Mối quan hệ hợp tác chặt chẽ và trao đổi giữa hai bên sẽ tăng cường nỗ lực chuyển giao tri thức của Trường, tạo ra các giá trị kinh tế – xã hội bền vững hơn. Nhân tài là chìa khóa để Hồng Kông trở thành trung tâm sản xuất và công nghệ tiên tiến đẳng cấp thế giới. Chúng tôi kỳ vọng sự hợp tác sẽ mang lại nhiều cơ hội hơn cho sinh viên và nhóm nghiên cứu của PolyU để nâng cao chuyên môn của họ, đồng thời thu hút nhiều người trẻ hơn tham gia vào các ngành công nghiệp sản xuất cũng như đổi mới và công nghệ tiên tiến, mang lại năng lượng và sự sáng tạo mới”.

PolyU và FHKI sẽ làm việc cùng nhau để khám phá thêm các chương trình hợp tác phù hợp với sinh viên và nhóm nghiên cứu của PolyU. Các chương trình bao gồm những thách thức đổi mới chung, chương trình cố vấn, tài trợ nghiên cứu chuyển dịch, trao đổi tài năng, chương trình nuôi dưỡng… Sự hợp tác sẽ bao gồm một loạt các lĩnh vực, chẳng hạn như xe điện; công nghệ sinh học; công nghệ tài sản; các nguyên tắc về môi trường, xã hội và quản trị (ESG) cũng như các lĩnh vực đổi mới và công nghệ khác, nhằm sớm áp dụng kết quả nghiên cứu phục vụ cho xã hội và đẩy nhanh quá trình thương mại hóa các start-up.

#PolyU

Giang Tran