Ngày 11/1, bên lề Lễ kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Tổ chức Đoàn kết nhân dân Á-Phi-Mỹ Latin tại Hà Nội, Đại sứ Palestine Saadi Salama phát biểu: “Đại hội Đảng XI Đảng Cộng sản Việt Nam là bước ngoặt quan trọng đưa Việt Nam phát triển.”

Theo Đại sứ Saadi Salama, Đại hội XI Đảng Cộng sản Việt Nam là sự kiện đặc biệt để đưa ra những định hướng mới, tiếp tục xây dựng một đất nước Việt Nam phát triển giàu mạnh trong tương lai.

“Tôi nghĩ rằng đây là một sự kiện đặc biệt quan trọng trong bối cảnh Việt Nam đang tích cực xây dựng và phát triển đất nước giàu mạnh. Tôi hy vọng là Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XI sẽ đề ra, đồng thời đưa ra những hoạch định mới xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh đúng theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” - Đại sứ Saadi Salama nói.

Đánh giá cao những thành tựu mà Việt Nam đạt được kể từ khi tiến hành công cuộc Đổi mới từ 1986 đến nay, Đại sứ Saadi Salama nhấn mạnh rằng Đại hội lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng sẽ tạo ra bước ngoặt quan trọng trong việc đưa nền kinh tế phát triển, tạo nhiều thuận lợi cho quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa Việt Nam và các nước trong khu vực và trên thế giới.

Nhận định về lịch sử 81 năm chiến đấu và trưởng thành của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đại sứ Palestine đã khẳng định vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam là “chính Đảng đem lại cho nhân dân Việt Nam nhiều thành tựu lớn không chỉ trên con đường giải phóng dân tộc mà còn vạch ra cho nhân dân Việt Nam một con đường xây dựng nền kinh tế vững mạnh. Tôi nghĩ rằng Đảng Cộng sản Việt Nam với phương châm “làm bạn với tất cả các nước trên thế giới,” sẽ tạo thêm nhiều cơ hội mới, giúp kinh tế Việt Nam ngày càng phát triển.”

Đại sứ Saadi Salama cũng bày tỏ mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác hữu nghị, truyền thống giữa chính phủ, nhân dân hai nước Việt Nam-Palestine trong thời gian tới, cùng với lời chúc chân thành: “Việt Nam là một người bạn thân thiết của Palestine. Thay mặt Nhà nước, nhân dân Palestine, xin chúc Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam thành công tốt đẹp.”

Tuy mới công tác tại Việt Nam hơn một năm nhưng Đại sứ Saadi Salama có một tình cảm rất đặc biệt đối với Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung. Tháng 10/2010, ông đã được trao giải đặc biệt của cuộc thi quốc tế mang tên “Hà Nội-Điểm hẹn của bạn”./.