Đại hội Thể thao Bãi biển - Cơ hội vàng quảng bá du lịch Đà Nẵng

Đại hội Thể thao Bãi biển Châu Á đang diễn ra tại Đà Nẵng được xem là cơ hội vàng để thành phố biển miền Trung quảng bá hình ảnh và các sản phẩm du lịch đặc trưng của mình tới bạn bè quốc tế.
(Vnews)

Đại hội Thể thao Bãi biển châu Á lần thứ 5 (ABG5) đang diễn ra tại Đà Nẵng được xem là cơ hội vàng để thành phố biển miền Trung quảng bá hình ảnh và các sản phẩm du lịch đặc trưng của mình tới bạn bè quốc tế​./.

(Vnews)