Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Đại hội XIII) là sự kiện chính trị trọng đại của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, là dấu mốc rất quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng và đất nước.

Phiên khai mạc trọng thể sáng nay được phát thanh truyền hình trực tiếp thu hút sự quan tâm theo dõi của đông đảo cán bộ đảng viên và nhân dân cả người.

Người dân bày tỏ tin tưởng Đại hội XIII sẽ thành công rực rỡ hoạch định chiến lược phát triển cho tương lai, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững hơn./.

 
(Vnews)