Đại hội XIII: Tạo thế và lực mới đưa đất nước hội nhập, phát triển

Theo đại biểu Đỗ Mạnh Hiến, các văn kiện của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII chuẩn bị rất công phu và được các đại biểu thảo luận hết sức dân chủ, chặt chẽ và kỹ lưỡng.
Đại hội XIII: Tạo thế và lực mới đưa đất nước hội nhập, phát triển ảnh 1Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII ra mắt Đại hội. (Ảnh: TTXVN)

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã chính thức bế mạc sáng 2/1 và thành công tốt đẹp, sau 8 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, dân chủ, với ý thức trách nhiệm cao trước Đảng và nhân dân.

Bên lề kỳ họp, các đại biểu đều khẳng định sự thành công của Đại hội tạo niềm vui mới, khí thế mới, động lực mới để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vững vàng vượt qua khó khăn, thách thức, tận dụng thời cơ, thuận lợi, đưa đất nước bước vào một thời kỳ phát triển mới.

Đại biểu Trần Thị Lộc (Đoàn Bắc Kạn): Đại hội đã lựa chọn được những đồng chí xuất sắc và tiêu biểu nhất để có thể tiếp tục lãnh đạo đất nước ta và xây dựng Đảng ta vững mạnh nhất trong thời gian tới.

[Ra mắt Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII]

Bên cạnh đó, Nghị quyết của Đại hội cũng có cả tầm chiến lược lâu dài và những nội dung, chương trình trước mắt để có thể khắc phục những hạn chế, đưa đất nước ta phát triển bền vững hơn.

Đại biểu Hoàng Trung Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh: Là những đại biểu được tham dự đại hội, chúng tôi đáng giá rất cao công tác chuẩn bị của Ban Tổ chức, mọi việc chuẩn bị chặt chẽ, ký lưỡng. Chính vì vậy, đại hội đã thành công tốt đẹp.

Chúng tôi tin tưởng những nội dung mà các đại biểu đã thảo luận để được đưa vào Nghị quyết và Nghị quyết sẽ sớm đi vào cuộc sống. Bởi các vấn đề đặt ra trong Nghị quyết, trong các văn kiện là những vấn đề hết sức thiết thực đối với nhân dân hiện nay.

Tất cả các nội dung được bàn bạc rất kỹ lưỡng. Chúng tôi nhận thấy quyết tâm cao của hệ thống chính trị, đó là làm thế nào để đưa đất nước tiếp tục phát triển và làm thế nào để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Với những nội dung đã được Đại hội đặt ra, chúng tôi là những đại biểu được tham dự sẽ mang không khí dân chủ, phấn khởi của Đại hội về triển khai ở địa phương với các nội dung phù hợp từng lĩnh vực, từng địa bàn đáp ứng được yêu cầu của nhân dân.

Với những cách làm và việc làm của đồng chí Tổng Bí thư trong nhiệm kỳ qua, chúng tôi tin tưởng rằng trong nhiệm kỳ mới đất nước sẽ tiếp tục có những khởi sắc và công tác phòng, chống tham nhũng sẽ được quan tâm đặc biệt, củng cố niềm tin trong nhân dân sát cánh cùng Đảng để thực hiện hiệu quả Nghị quyết đề ra.

Đại hội XIII: Tạo thế và lực mới đưa đất nước hội nhập, phát triển ảnh 2Các đại biểu tham dự Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. (Ảnh: TTXVN)

Đại biểu Nguyễn Huỳnh Thu (Đoàn Vĩnh Long): Chúng tôi rất phấn khởi khi kết quả Đại hội XIII của Đảng thành công tốt đẹp. Tuổi trẻ Vĩnh Long sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, triển khai Nghị quyết đến đoàn viên thanh niên với nhiều hình thức.

Ngoài ra, tuổi trẻ cũng sẽ xây dựng Chương trình hành động để thực hiện Nghị quyết lần thứ XIII cụ thể vào các chương trình của thanh niên để các bạn trẻ có thể cống hiến, đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Bản thân tôi rất tin tưởng vào các đồng chí lãnh đạo được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Tôi tin tưởng sự quyết tâm, khát vọng của các đồng chí lãnh đạo sẽ đưa đất nước ngày càng phát triển.

Đại biểu Đỗ Mạnh Hiến, Đoàn Hải Phòng: Các văn kiện của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII được chuẩn bị rất công phu, từ việc đánh giá kết quả 5 năm vừa qua cũng như xác định nhiệm vụ, mục tiêu phương hướng 5 năm tới và 10 năm tiếp theo của đất nước. Đây đều là những nội dung hết sức quan trọng và tôi cho rằng các văn kiện đã được các đại biểu thảo luận hết sức dân chủ, chặt chẽ và kỹ lưỡng.

Một trong những nhiệm vụ được Đại hội XIII xác định là xây dựng đất nước ta đến năm 2030 là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại. Đây cũng là một trong những tiêu chí, nội dung được Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ XVI xác định.

Với một vai trò thành phố động lực trong vùng phát triển phía Bắc của cả nước, Nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố Hải phòng cũng xác định phải xây dựng phát triển thành phố đến năm 2025 cơ bản trở thành thành phố công nghiệp.

Như vậy, với vai trò là động lực thì Hải Phòng sẽ đi trước cả nước với quyết tâm của mình, đây cũng là đóng góp chung của Đảng bộ thành phố Hải Phòng đối với Nghị quyết của Đại hội Đảng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục