Đại hội XIII tiếp tục làm việc về công tác nhân sự trong chiều 29/1

Theo chương trình, chiều 29/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tiếp tục làm việc tại đoàn về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.
(TTXVN/Vietnam+)