Dang NDCM Lao tu hao truoc thanh tuu cua Dang Cong san Viet Nam hinh anh 1Bà Sounthone Sayachak trao lẵng hoa chúc mừng 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam cho Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng. (Ảnh: Phạm Kiên/Vietnam+)

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, ngày 3/2 tại thủ đô Vientiane, Đoàn đại biểu Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, do bà Sounthone Sayachak, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban làm Trưởng đoàn đã đến Đại sứ quán Việt Nam tại Lào chúc mừng nhân dịp 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020).

Bà Sounthone Sayachak bày tỏ sự vui mừng khi Đảng Cộng sản Việt Nam tròn 90 tuổi, khẳng định ngày 3/2/1930 không chỉ là sự kiện lịch sử đối với nhân dân Việt Nam mà còn đối với cả nhân dân 3 nước Đông Dương nói chung, bởi Đảng Cộng sản Đông Dương chính là tiền thân của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Campuchia.

Bà Sounthone Sayachak nhấn mạnh 90 năm qua, dưới sự lãnh đạo sáng suốt và đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam đã liên tục giành được nhiều thắng lợi vĩ đại, không chỉ khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa nay là Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mà còn lãnh đạo nhân dân đánh thắng thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước đạt được nhiều thành tựu hết sức to lớn.

Đặc biệt, trong thời gian qua, bất chấp tình hình thế giới có nhiều khó khăn, đất nước Việt Nam vẫn đạt được sự phát triển vượt bậc, vượt tất cả các chỉ tiêu mà Đảng và Chính phủ đã đề ra trước đó, đây là minh chứng rõ nét cho đường lối đúng đắn và sáng suốt của Đảng và Nhà nước Việt Nam.

[Điện mừng của các đảng nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng]

Sounthone Sayachak bày tỏ tin tưởng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt và đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục giành được nhiều thành công to lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng phát triển đất nước theo đường lối đổi mới, tiếp tục đưa Việt Nam trở thành nước công nghiệp hiện đại và hoàn thành mục tiêu làm cho nhân dân được hạnh phúc, đất nước giàu mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh.

Bà khẳng định Đảng và Nhà nước Lào vui mừng, tự hào và đánh giá cao những thành tựu to lớn mà Đảng và nhân dân Việt Nam đã giành được trong suốt 90 năm qua, coi đây là nguồn động lực to lớn và mạnh mẽ cho Đảng Nhân dân Cách mạng Lào trong công cuộc đấu tranh giành độc lập trước đây, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước ngày nay.

Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào nhấn mạnh đảng Nhân dân Cách mạng Lào tự hào vì trong suốt quá trình xây dựng và phát triển luôn có sự đồng hành, hỗ trợ của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng Đảng Cộng sản Việt Nam cũng luôn hết lòng ủng hộ và giúp đỡ Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Thật khó có thể dùng lời để miêu tả hết được sự đặc biệt trong quan hệ vĩ đại giữa hai nước Lào và Việt Nam anh em, mối quan hệ đặc biệt này đã trở thành tài sản chung vô giá của hai dân tộc, là quy luật sống còn, là nhân tố bảo đảm thắng lợi của hai dân tộc Việt Nam và Lào.

Nhân dịp này, thay mặt cho Đảng, Nhà nước và nhân dân các dân tộc Lào, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và chân thành tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em đã luôn dành cho sự ủng hộ, giúp đỡ vô cùng to lớn, quý báu, hiệu quả và kịp thời trong công cuộc cách mạng của Lào nói riêng cũng như trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước Lào hiện nay.

Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào khẳng định Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và nhân dân các dân tộc Lào nguyện hết lòng hết sức giữ gìn, cùng cố và phát triển hơn nữa quan hệ đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào-Việt Nam.

Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng chân thành cảm ơn những lời chúc tốt đẹp của bà Sounthone Sayachak; khẳng định 90 năm kể từ khi ra đời, Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào luôn gắn bó chặt chẽ và khăng khít với nhau, mỗi bước phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam đều có sự phối hợp chặt chẽ của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Các đảng viên và nhân dân Việt Nam đều nhận thức rất rõ rằng những bước phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam đều không thể thiếu được sự giúp đỡ to lớn và tình nghĩa của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào anh em.

Đại sứ Nguyễn Bá Hùng khẳng định trên đà phát triển mạnh mẽ của quan hệ hai nước trong năm 2019, quan hệ giữa hai nước Việt Nam-Lào anh em trong năm 2020 và trong tương lai sẽ tiếp tục được củng cố sâu sắc và hiệu quả hơn nữa.

Đại sứ Nguyễn Bá Hùng cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đã dành cho Việt Nam trong 90 năm qua; cam kết sẽ làm hết sức mình để gìn giữ và vun đắp cho quan hệ hợp tác toàn diện và tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào ngày càng phát triển, mãi mãi trường tồn với thời gian, tiếp tục là một nguồn lực lớn, bất tận, góp phần cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Việt Nam và Lào, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và phát triển thịnh vượng ở khu vực và trên thế giới.

Cùng ngày, đã có nhiều cơ quan, đoàn thể, tổ chức chính trị của Lào như Văn phòng Trung ương Đảng, Học viện Chính trị và Hành chính Quốc gia Lào... đã đến Đại sứ quán Việt Nam ở thủ đô Vientiane để chúc mừng thành tựu của Đảng Cộng sản Việt Nam trong suốt 90 năm qua./.

Dang NDCM Lao tu hao truoc thanh tuu cua Dang Cong san Viet Nam hinh anh 2Ông Phongvong Unkhamseng, quyền Giám đốc Học viện Chính trị và Hành chính Quốc gia Lào, trao lẵng hoa chúc mừng 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam cho Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng. (Ảnh: Phạm Kiên/Vietnam+)
Phạm Kiên (TTXVN/Vietnam+)