Đảng viên Trung Quốc quán triệt thực hiện tư tưởng Tập Cận Bình

Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc kêu gọi nỗ lực nhận thức thấu đáo, thực hiện đầy đủ tư tưởng của Tổng Bí thư Tập Cận Bình về Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới.
Đảng viên Trung Quốc quán triệt thực hiện tư tưởng Tập Cận Bình ảnh 1Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIX của Đảng Cộng sản Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo Tân Hoa xã, các Ủy viên thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc kêu gọi nỗ lực nhận thức thấu đáo và thực hiện đầy đủ tư tưởng của Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình về Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới.

Phát biểu trong phiên thảo luận tại Đại hội XIX Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày 19/10, Ủy viên thường vụ Bộ Chính trị Lý Khắc Cường nhấn mạnh tư tưởng của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thể hiện những thành tựu mới nhất của việc áp dụng Chủ nghĩa Mác vào thực tiễn nước này và là một thành tố quan trọng trong hệ thống học thuyết Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc.

[Kiên trì và phát triển CNXH đặc sắc Trung Quốc thời đại mới]

Tư tưởng “thời đại mới” của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là một kim chỉ nam lâu dài cho mọi hành động của Đảng Cộng sản Trung Quốc, do đó các đảng viên cần phải hiểu sâu và thực hiện đầy đủ nhằm triển khai toàn diện tinh thần của đại hội.

Trong khi đó, Ủy viên thường vụ Bộ Chính trị Vương Kỳ Sơn kêu gọi cần chú tâm học tập và nắm bắt tư tưởng “thời đại mới” của Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình, đồng thời thực hiện đúng đắn các mục tiêu chiến lược mà đại hội đề ra.

Về phần mình, Ủy viên thường vụ Bộ Chính trị Trương Cao Lệ nhấn mạnh cần kiên định trong học tập, nhận thức và đưa vào thực tiễn tư tưởng trên nhằm đạt tiến bộ về Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới.

Theo Báo cáo chính trị có tiêu đề "Quyết tâm hoàn thành thắng lợi xây dựng toàn diện xã hội khá giả, giành thắng lợi to lớn của chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới" do Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình trình bày trước Đại hội XIX Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày 18/10 vừa qua, tư tưởng về Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới kế thừa và phát huy hơn nữa Chủ nghĩa Marx-Lenin, Tư tưởng Mao Trạch Đông, lý luận Đặng Tiểu Bình, Thuyết “Ba đại diện” và quan điểm phát triển khoa học.

Báo cáo cũng vạch ra 14 nguyên tắc nền tảng của tư tưởng, trong đó bao gồm việc đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong mọi lĩnh vực, thúc đẩy xây dựng một xã hội tốt đẹp cho mọi người dân, đảm bảo lấy nhân dân làm trung tâm, tiếp tục đi sâu cải cách toàn diện, kiên trì quan điểm phát triển mới, quản lý đất nước theo pháp luật toàn diện, kiên trì hệ thống giá trị cốt lõi xã hội chủ nghĩa…/.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục