Đánh giá công nghệ y tế là công cụ để xây dựng các gói quyền lợi bảo hiểm y tế

Đánh giá công nghệ y tế đã và đang được coi là công cụ quan trọng đối với quá trình thiết lập ưu tiên và hoạch định chính sách y tế, đặc biệt trong việc xây dựng các gói quyền lợi bảo hiểm y tế.

Bà Trần Thị Trang - Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm Y tế (Bộ Y tế) phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Bà Trần Thị Trang - Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm Y tế (Bộ Y tế) phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Đánh giá công nghệ y tế là một công cụ quan trọng trong việc xây dựng, hoạch định chính sách y tế như xây dựng danh mục thuốc thiết yếu, thuốc hiếm, danh mục thuốc được bảo hiểm y tế chi trả… Và, một trong những nội dung cần tập trung là ứng dụng công nghệ y tế trong xây dựng gói quyền lợi bảo hiểm y tế tại Việt Nam.

Thông tin trên được bà Trần Thị Trang, Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm Y tế (Bộ Y tế) Chia sẻ tại Hội thảo Cơ chế chia sẻ thông tin, dữ liệu trong thực hiện các nghiên cứu đánh giá công nghệ y tế diễn ra ngày 20/6.

Theo bà Trang, đánh giá công nghệ y tế góp phần nâng cao chất lượng, tạo lập can thiệp y tế có mức chi phí hiệu quả. Trong lĩnh vực y tế có nhiều hoạt động như xây dựng hướng dẫn chẩn đoán điều trị, danh mục thuốc thiết yếu, danh mục thuốc được bảo hiểm y tế chi trả, vật tư y tế…

Để xây dựng các danh mục này khả thi, hiệu quả, chi phí thấp mà chất lượng vẫn đảm bảo, ngành y tế cần thu thập dữ liệu thông tin, đánh giá công nghệ y tế để biết được nên đưa danh mục kỹ thuật nào, thuốc nào, ở giai đoạn, phạm chi chi trả như thế nào, chi trả ở tuyến nào…

"Hiện nay thuốc được ứng dụng đánh giá công nghệ y tế sớm nhất, đầy đủ nhất. Như việc muốn đưa thuốc tâm thần về quản lý tại trạm y tế xã thì phải cần thu thông tin, đánh giá công nghệ y tế để biết số lượng bác sĩ ở tuyến xã, bao nhiêu bác sĩ ở tuyến này được học về tâm thần…," bà Trang nhấn mạnh.

Mới đây, Bộ Y tế cũng đã ban hành tài liệu hướng dẫn đánh giá kinh tế dược. Hướng dẫn nhằm từng bước chuẩn hóa và nâng cao chất lượng báo cáo trong quá trình đề xuất, xây dựng, cập nhật Danh mục thuốc thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế.

Ở nhiều quốc gia trên thế giới, đánh giá công nghệ y tế đã và đang được coi là công cụ quan trọng đối với quá trình thiết lập ưu tiên và hoạch định chính sách y tế, đặc biệt trong việc xây dựng các gói quyền lợi bảo hiểm y tế.

Trong khi đó ở Việt Nam, nguồn lực dành cho y tế còn hạn chế, nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân ngày càng cao. Điều này, đòi hỏi quỹ bảo hiểm y tế cần phải bao phủ nhiều dịch vụ y tế một cách hiệu quả hơn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục