Đồng chí Đỗ Mười. (Nguồn: TTXVN)

Danh sách Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam khóa VII

1. ĐỖ MƯỜI

2. LÊ ĐỨC ANH

3. VÕ VĂN KIỆT

4. ĐÀO DUY TÙNG

5. ĐOÀN KHUÊ

6. VŨ OANH

7. LÊ PHƯỚC THỌ

8. PHAN VĂN KHẢI

9. BÙI THIỆN NGỘ

10. NÔNG ĐỨC MẠNH

11. PHẠM THẾ DUYỆT

12. NGUYỄN ĐỨC BÌNH

13. VÕ TRẦN CHÍ