Dau thau trai phieu Chinh phu huy dong duoc 2.000 ty dong hinh anh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Ảnh: Phạm Hậu/TTXVN)

Ngày 14/11, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 3.500 tỷ đồng.

Kết quả, phiên đấu thầu đã huy động được tổng cộng 2.000 tỷ đồng.

Trái phiếu Chính phủ gọi thầu tại các kỳ hạn 5 năm (1.000 tỷ đồng), 7 năm (500 tỷ đồng), 10 năm (1.000 tỷ đồng), 15 năm (1.000 tỷ đồng).

Cụ thể, trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm có sáu thành viên dự thầu, huy động được 700 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 5,03%/năm, tăng 0,03%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 7/11).

[Chính phủ huy động 8.306 tỷ đồng thông qua kênh trái phiếu]

Phiên thầu phụ kỳ hạn 10 năm gọi thầu 300 tỷ đồng, có một thành viên tham gia dự thầu, huy động được 300 tỷ đồng với lãi suất 5,03%/năm.

Trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 15 năm có bốn thành viên dự thầu, huy động được 700 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 5,3%/năm, tăng 0,05%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 7/11).

Phiên thầu phụ kỳ hạn 15 năm gọi thầu 300 tỷ đồng, có một thành viên tham gia dự thầu, huy động được 300 tỷ đồng với lãi suất 5,3%/năm.

Trái phiếu Chính phủ các kỳ hạn 5 năm và 7 năm không có lãi suất trúng thầu.

Kể từ đầu năm 2018, Kho bạc Nhà nước huy động được 130.756 tỷ đồng thông qua đấu thầu trái phiếu Chính phủ tại HNX./.

Văn Giáp (TTXVN/Vietnam+)