Sáng 15/11, tại Hà Nội, Bộ phận giúp việc Ban Bí thư tổ chức cuộc họp lần thứ 3 năm 2012 đánh giá việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong 4 tháng qua; báo cáo kết quả các Đoàn kiểm tra, giao ban khu vực của Ban Bí thư.

Các ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Vũ Ngọc Hoàng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Bộ phận giúp việc; Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó trưởng Bộ phận giúp việc, chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, các đại biểu nghe báo cáo kết quả của các Đoàn kiểm tra, giao ban của Ban Bí thư tại khu vực phía Nam, các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Học viện Chính trị- Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh báo cáo tiến độ xây dựng chương trình giáo dục đạo đức cho học sinh, sinh viên, cán bộ, đảng viên. Trung ương Đoàn báo cáo về đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ, đoàn viên thanh niên.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân và các đại biểu phát biểu nêu bật những kết quả đã được, những nét mới; những thuận lợi, khó khăn, phân tích nguyên nhân những tồn tại, hạn chế; đề xuất các giải pháp trong tham mưu, chỉ đạo, đôn đốc, thực hiện tốt Chỉ thị 03 ở các bộ, ngành, địa phương.

Trong những tháng còn lại của năm 2012 và đầu năm 2013, Bộ phận giúp việc tiếp tục tham gia các Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư; phát hành tài liệu và hướng dẫn sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề năm 2013. Bộ phận giúp việc xây dựng kế hoạch xét chọn và trao giải lần thứ nhất Giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học-nghệ thuật báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh;” kế hoạch tổ chức Hội nghị toàn quốc biểu gương các tập thể, cán nhân điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013.

Kết luận cuộc họp, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ông Đinh Thế Huynh biểu dương và đánh giá cao những cố gắng của các thành viên Bộ phận giúp việc, các bộ, ngành, địa phương góp phần quan trọng trong tổ chức, thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị.

Thực tế công tác và kết quả kiểm tra của các Đoàn cho thấy, việc thực hiện Chỉ thị 03 đã tạo sự chuyển biến, tác động tích cực trong việc rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI về công tác xây dựng Đảng.

Các địa phương, đơn vị đã có nhiều mô hình, cách làm hay, sáng tạo, đạt kết quả tốt trong thực hiện Chỉ thị 03. Nhiều tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo gương Bác đã được phát hiện, biểu dương, nhân rộng, qua đó góp phần tiếp tục nâng cao nhận thức, động viên sự tích cực, chủ động của các cấp ủy trong việc thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị, có ảnh hưởng tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

Tuy nhiên, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chưa đạt được kết quả như mong muốn, chưa tạo được chuyển biến rõ rệt trong việc rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Qua kiểm tra, một số địa phương, đơn vị chưa thực sự coi trọng nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Một số bộ, ngành còn chậm thực hiện nhiệm vụ được Ban Bí thư giao. Công tác tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị 03 chưa được quan tâm đúng mức.

Ông Đinh Thế Huynh nhấn mạnh, trong thời gian tới, các cấp, các ngành, các địa phương cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa để tiếp tục đưa việc học tập và làm theo gương Bác đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả. Việc thực hiện Chỉ thị 03 gắn trực tiếp với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về công tác xây dựng Đảng. Việc giáo dục đạo đức Hồ Chí Minh với học sinh, sinh viên và cán bộ, đảng viên là những nội dung đã được nêu rõ trong Chỉ thị của Bộ Chính trị và Kế hoạch của Ban Bí thư, là một trong những giải pháp quan trọng nhằm ngăn chặn và từng bước đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Bộ Giáo dục-Đào tạo, Học viện Chính trị-Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh cần tập trung chỉ đạo khẩn trương, hoàn thành nhiệm vụ được giao, trình Ban Bí thư nội dung này trong quý 1/2013, để có thể đưa vào giảng dạy trong năm học 2013-2014.

Công tác kiểm tra, giám sát, việc thực hiện Chỉ thị 03 cần được tăng cường với nhiều hình thức. Bên cạnh việc tổ chức tốt các Đoàn kiểm tra, giao ban của Ban Bí thư Trung ương, cần đôn đốc kiểm tra công tác tự kiểm tra của các cấp ủy Đảng trong việc thực hiện Chỉ thị 03.

Ông Đinh Thế Huynh lưu ý, công tác tuyên truyền việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cần được quan tâm hơn nữa gắn với tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Các cơ quan báo chí tập trung biểu dương nhân rộng các mô hình, điển hình, tấm gương người tốt, việc tốt, đẩy lùi cái xấu, tiêu cực; tạo không khí phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, động viên tinh thần đoàn kết trong Đảng, đồng thuận trong xã hội, phấn đấu vượt qua những khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội.

Ông Đinh Thế Huynh nhấn mạnh, việc thực hiện Chỉ thị 03 đòi hỏi tinh thần gương mẫu và tự giác rất cao, trước hết là sự tự giác của các đồng chí cấp ủy các cấp và bộ phận làm công tác tham mưu. Các thành viên Bộ phận giúp việc cần ý thức đầy đủ về trách nhiệm được giao, đầu tư thời gian đúng mức và thực sự chủ động, tích cực trong công tác tham mưu giúp việc Ban Bí thư, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị 03 ở những lĩnh vực và công việc cụ thể được giao./.

Hương Thủy (TTXVN)