Liên quan tới thông tin một số báo chí phản ánh về việc “doanh nghiệp đăng ký luồng xanh 8 lần bị trả lại, nhờ dịch vụ một phát ăn ngay,” Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã có văn bản gửi Phòng An ninh kinh tế-Công an Thành phố Hà Nội đề nghị phối hợp xác minh thông tin trên.

(Vnews/Vietnam+)