Nghệ sỹ ưu tú Minh Hằng hóa thân vào vai bà Phó Đoan trong phim "Trò đời." (Ảnh: Đoàn làm phim)

Nghệ sỹ ưu tú Minh Hằng - người gắn với vai bà Phó Đoan trong bộ phim “Trò đời” là một trong những nghệ sỹ được Hội đồng xét tặng Danh hiệu Nghệ sỹ nhân dân, Nghệ sỹ ưu tú năm 2018 của Bộ Văn hóa và Thể thao và Du lịch bỏ phiếu thông qua, đề nghị hội đồng cấp Nhà nước xét tặng Danh hiệu Nghệ sỹ nhân dân.

Điều này được nêu rõ tại Công văn số 1739/BVHTTDL-TĐKT (Thông báo kết quả xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân,” “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 9 năm 2018 tại Hội đồng cấp Bộ) của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Trong đợt này, có 35 nghệ sỹ khác đủ tiêu chuẩn đề nghị xét tặng danh hiệu này, bao gồm: diễn viên Thụy Vân, đạo diễn Bùi Cường, diễn viên Trung Anh, nghệ sỹ chèo Thanh Ngoan, họa sỹ thiết kế mỹ thuật Hoàng Hà Tùng…

[‘Cô Đẩu’ Công Lý được đề nghị xét tặng Danh hiệu Nghệ sỹ nhân dân]

Bên cạnh đó, trong đợt này, có 95 nghệ sỹ được Hội đồng xét tặng Danh hiệu Nghệ sỹ nhân dân, Nghệ sỹ ưu tú năm 2018 của Bộ Văn hóa và Thể thao và Du lịch bỏ phiếu thông qua, đề nghị hội đồng cấp trên xét tặng danh hiệu nghệ sỹ ưu tú: diễn viên Phú Đôn, diễn viên Hoa Thúy, nhạc trưởng Đặng Châu Anh, đạo diễn Bùi Tuấn Dũng…

Diễn viên Hoa Thúy được đề nghị xét tặng danh hiệu nghệ sỹ ưu tú. (Ảnh: VFC)

Theo Nghị định số 89/2014/NĐ-CP (ngày 29/9/2014) của Chính phủ (Quy định về xét tặng danh hiệu nghệ sỹ nhân dân, nghệ sỹ ưu tú), danh hiệu nghệ sỹ nhân dân được xét tặng cho những người có thời gian hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp từ 20 năm trở lên, đã được tặng danh hiệu nghệ sỹ ưu tú và có ít nhất hai giải Vàng quốc gia (sau khi được tặng danh hiệu nghệ sỹ ưu tú).

Danh hiệu danh hiệu nghệ sỹ ưu tú được xét tặng cho những người có thời gian hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp từ 15 năm trở lên, có ít nhất hai giải Vàng quốc gia (hoặc một giải Vàng quốc gia và hai giải Bạc quốc gia)./.