‘Co Dau’ Cong Ly duoc de nghi xet tang Danh hieu Nghe sy nhan dan hinh anh 1Trong nhiều năm qua, tên tuổi nghệ sỹ ưu tú Công Ly gắn liền với vai Bắc Đẩu ở chương trình "Táo quân." (Ảnh: VFC)

“Cô Đẩu” Công Lý là một trong 12 nghệ sỹ được Hội đồng xét tặng Danh hiệu Nghệ sỹ nhân dân, Nghệ sỹ ưu tú năm 2018 của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội bỏ phiếu thông qua, đề nghị hội đồng cấp trên xét tặng Danh hiệu ​Nghệ sỹ nhân dân.

Trong đợt này, có chín nghệ sỹ khác đủ tiêu chuẩn đề nghị xét tặng danh hiệu này, bao gồm: diễn viên Thu Hà, Trần Mạnh Cường, Thu Huyền, Trần Thị Loan; đạo diễn Quang Hùng, Minh Chuyên, Nguyễn Lê Văn; nhạc sỹ Đào Văn Trung và họa sỹ Tất Ngọc.

[Trang phục lạ mắt của ‘cô’ Đẩu và các Táo trong Táo quân 2018]

Ngoài ra, diễn viên Bùi Xuân Hanh và diễn viên Trần Ngọc Hạnh (được đề nghị đặc cách xét tặng Danh hiệu Nghệ sỹ nhân dân năm 2018).

Bên cạnh đó, trong đợt này, có 34 nghệ sỹ được Hội đồng xét tặng Danh hiệu Nghệ sỹ nhân dân, Nghệ sỹ ưu tú năm 2018 của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội bỏ phiếu thông qua, đề nghị hội đồng cấp trên xét tặng danh hiệu nghệ sỹ ưu tú: diễn viên-nhạc sỹ Phùng Tiến Minh, diễn viên Phú Thăng, biên đạo múa Hoài Anh, nhạc công Phạm Đình Dũng, họa sỹ Nguyễn Văn Trực...

Hội đồng xét tặng Danh hiệu Nghệ sỹ nhân dân, Nghệ sỹ ưu tú năm 2018 của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội được thành lập vào ngày 11/1 với 57 thành viên.

‘Co Dau’ Cong Ly duoc de nghi xet tang Danh hieu Nghe sy nhan dan hinh anh 2Nghệ sỹ ưu tú Thu Hà được đề nghị xét tặng danh hiệu nghệ sỹ nhân dân. (Ảnh: NSCC)

Theo Nghị định số 89/2014/NĐ-CP (ngày 29/9/2014) của Chính phủ (Quy định về xét tặng danh hiệu nghệ sỹ nhân dân, nghệ sỹ ưu tú), danh hiệu nghệ sỹ nhân dân được xét tặng cho những người có thời gian hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp từ 20 năm trở lên, đã được tặng danh hiệu nghệ sỹ ưu tú và có ít nhất hai giải Vàng quốc gia (sau khi được tặng danh hiệu nghệ sỹ ưu tú).

Danh hiệu danh hiệu nghệ sỹ ưu tú được xét tặng cho những người có thời gian hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp từ 15 năm trở lên, có ít nhất hai giải Vàng quốc gia (hoặc một giải Vàng quốc gia và hai giải Bạc quốc gia)./.

An Ngọc (Vietnam+)