Đề thi bao gồm các tác phẩm Đoàn thuyền đánh cá (Huy Cận) và Những ngôi sao xa xôi (Lê Minh Khuê).

Phần nghị luận yêu cầu thí sinh trình bày về vấn đề cách sống cá nhân và tập thể.

Dưới đây là chi tiết đề thi:

Đề thi môn Ngữ văn. (Ảnh: PM/Vietnam+)