Đề xuất gia hạn thời gian cơ cấu nợ cho khách hàng đến hết năm 2024

Dù nền kinh tế tiếp tục xu hướng phục hồi nhưng còn chậm nên Ngân hàng Nhà nước đề xuất sẽ gia hạn Thông tư 02 thêm 6 tháng nữa, kéo dài đến hết ngày 31/12/2024.

Đề xuất gia hạn thời gian cơ cấu nợ cho khách hàng đến hết năm 2024. (Ảnh: Vietnam+)
Đề xuất gia hạn thời gian cơ cấu nợ cho khách hàng đến hết năm 2024. (Ảnh: Vietnam+)

Ngày 15/5, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết đang lấy ý kiến về dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2023/TT-NHNN ngày 23/4/2023 quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đề xuất sẽ gia hạn Thông tư 02 thêm 6 tháng nữa, tức là sẽ kéo dài đến hết ngày 31/12/2024, thay vì kết thúc vào ngày 30/6 tới đây như quy định hiện hành.

Đề xuất này được đưa ra sau khi đánh giá tác động chính sách đối với cả nền kinh tế cũng như các tổ chức tín dụng.

Cụ thể, mặc dù kinh tế vĩ mô 2 tháng đầu năm 2024 cơ bản ổn định, nền kinh tế tiếp tục xu hướng phục hồi nhưng còn chậm, dự báo khó khăn vẫn tiếp tục kéo dài trong năm 2024.

Chủ trương của Quốc hội và Chính phủ là tiếp tục hỗ trợ tháo gỡ khó khăn để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô trong năm 2024. Do vậy, việc kéo dài thời gian cơ cấu nợ theo Thông tư 02 sẽ góp phần hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho khách hàng vay vốn, hỗ trợ phục hồi phát triển nền kinh tế.

Đối với các tổ chức tín dụng, Thông tư 02 quy định tổ chức tín dụng phải xác định số tiền dự phòng cụ thể phải trích đối với toàn bộ dư nợ của khách hàng như trong trường hợp không áp dụng quy định giữ nguyên nhóm nợ đồng thời phải thực hiện trích lập bổ sung đầy đủ vào 31/12/2024.

Do vậy, đến 31/12/2024, các tổ chức tín dụng đã có đủ nguồn tài chính để xử lý rủi ro, thực hiện phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro theo quy định hiện hành (Thông tư 11/2021/TT-NHNN).

“Trường hợp kéo dài thời gian cơ cấu nợ theo Thông tư đến hết 31/12/2024 sẽ không ảnh hưởng đến cơ chế trích lập dự phòng rủi ro do kéo dài thời gian cơ cấu nợ và giữ nguyên nhóm nợ đối với hệ thống,” Ngân hàng Nhà nước khẳng định.

Ngoài ra, theo Ngân hàng Nhà nước việc kéo dài thời gian cơ cấu nợ đến 31/12/2024 sẽ góp phần làm giảm mức độ gia tăng nợ xấu nội bảng của tổ chức tín dụng đồng thời tạo điều kiện cho tổ chức tín dụng thực hiện hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng, góp phần hỗ trợ phục hồi nền kinh tế.

Trên cơ sở này, Ngân hàng Nhà nước đề xuất sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 4 của Thông tư số 02/2023/TT-NHNN ngày 23/4 năm 2023 như sau: Phát sinh nghĩa vụ trả nợ gốc và/hoặc lãi trong khoảng thời gian từ ngày Thông tư này có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2024; sửa đổi khoản 8 Điều 4 như sau: “Việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho khách hàng theo quy định tại Thông tư này được thực hiện kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2024.”

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục