Thứ Tư, Tháng Mười Hai 12/12/2018

Đoàn BCHTW Đảng Cộng sản Việt Nam viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

(TTXVN/Vietnam+) Bản in

Đoàn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, do đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm Trưởng đoàn, viếng đồng chí Đỗ Mười.