Doan Bo Chinh tri kiem tra viec thuc hien cac nghi quyet tai Quang Tri hinh anh 1Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)

Chiều 28/11, Đoàn Kiểm tra của Bộ Chính trị do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị về kết quả kiểm tra thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đầy đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; gắn với thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị Trung ương 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả.

Tại buổi làm việc, đại diện Đoàn Kiểm tra của Bộ Chính trị đã báo cáo dự thảo kết quả kiểm tra, thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW gắn với Nghị quyết 18-NQ/TW của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị. Đoàn Kiểm tra cũng đã kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết ở Thành ủy Đông Hà, Sở Nội vụ, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Huyện ủy Hải Lăng, Huyện ủy Đakrông.

Qua kiểm tra, Đoàn Kiểm tra đánh giá, việc thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị đã đạt được nhiều kết quả.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị đã kịp thời thực hiện các Nghị quyết, có nhiều cách làm hay, giúp cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc về nội dung Nghị quyết; hoàn thành sáp nhập 32 xã, giúp giảm 23 xã; hoàn thành sáp nhập thôn, bản và khu khối; giảm bớt đầu mối trung gian ở các cơ quan, qua đó nâng cao chất lượng hoạt động bộ máy; thực hiện tinh gọn bộ máy, giảm cấp trưởng, giảm cấp phó, nâng cao năng lực của cán bộ.

Có được kết quả này là do Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị luôn quan tâm đến việc học tập, quán triệt, triển khai các Nghị quyết; tổ chức thực hiện phù hợp với tình hình địa phương.

Tuy nhiên, việc thực hiện các Nghị quyết còn một số hạn chế như: Một số cán bộ chưa chú trọng đúng mức thực hiện nghị quyết; đánh giá, xếp loại Đảng viên chưa phản ánh đúng thực chất; năng lực cán bộ vùng đồng bào dân tộc thiểu số chưa đáp ứng yêu cầu. Nguyên nhân của những hạn chế này là do một số văn bản của Trung ương chưa đồng bộ, năng lực tổ chức thực hiện của một số cán bộ còn hạn chế.

[Đoàn kiểm tra Bộ Chính trị làm việc với Thường vụ Thành ủy Cần Thơ]

Đoàn Kiểm tra của Bộ Chính trị cũng đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị tiếp tục tăng cường tuyên truyền thực hiện các Nghị quyết; xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể để thực hiện Nghị quyết; rà soát, tổ chức cán bộ phù hợp với địa phương; chuẩn bị nhân sự đúng theo quy định cho Đại hội Đảng các cấp sắp tới; thực hiện tinh giản biên chế gắn với thu hút nguồn nhân lực trình độ cao; xử lý nghiêm tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ.

Đón và làm việc với Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Hùng tiếp thu các ý kiến của Đoàn kiểm tra, thống nhất cho rằng kết quả kiểm tra, đánh giá của Đoàn Kiểm tra của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW gắn với Nghị quyết 18-NQ/TW đối với địa phương là khách quan, công tâm.

Phát biểu tại buổi làm việc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết: Đây là đợt kiểm tra định kỳ, thường xuyên để ghi nhận kiến nghị của địa phương; đồng thời phát hiện nhân tố mới, cách làm hay để đề xuất Bộ Chính trị nhân rộng.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá cao quyết tâm chính trị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị trong việc thực hiện các Nghị quyết, thể hiện ở mục tiêu phấn đấu thực hiện Nghị quyết của tỉnh cao hơn của Trung ương đề ra.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị đã phát huy tinh thần dân chủ, công khai, minh bạch trong thực hiện các Nghị quyết. Tỉnh cũng có nhiều cách làm hay, sáng tạo, cần nhân rộng; đó là việc chọn chủ đề của năm để thực hiện, chọn vấn đề khó, khâu yếu để tập trung chỉ đạo, tổ chức chấm điểm cán bộ; chọn các tổ chức trong Đảng làm trước, sau đó nhân rộng ra bên chính quyền, đoàn thể; tổ chức, sáp nhập xã, phường, các cơ quan không gây xáo trộn, cán bộ và nhân dân cơ bản đồng thuận, qua đó tạo sự ổn định để phát triển kinh tế-xã hội.

Thời gian tới, tỉnh cần tiếp tục cụ thể hóa kết quả trong tinh giản biên chế. Trên tinh thần đó, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị các thành viên trong đoàn công tác  hoàn thiện báo cáo kiểm tra về thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW gắn với Nghị quyết 18-NQ/TW của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị.

Chiều cùng ngày, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng đã nghe lãnh đạo tỉnh Quảng Trị báo cáo về tình hình kinh tế-xã hội và kiến nghị hỗ trợ vốn để thực hiện một số dự án như Tuyến đường ven biển, tuyến đường kết nối Cửa khẩu Quốc tế La Lay với Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, đường kết nối với sân bay Quảng Trị…/.

Nguyên Lý (TTXVN/Vietnam+)