Đoàn đại biểu Bà Mẹ Việt Nam anh hùng viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 24/7, Đoàn đại biểu gồm 300 Bà Mẹ đại diện cho 140.000 Mẹ Việt Nam anh hùng trên cả nước về dự Gặp mặt đại biểu Mẹ Việt Nam anh hùng toàn quốc năm 2020 vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đoàn đại biểu Bà Mẹ Việt Nam anh hùng viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh ảnh 1Đoàn đại biểu Bà mẹ Việt Nam anh hùng viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)
Đoàn đại biểu Bà Mẹ Việt Nam anh hùng viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh ảnh 2Đoàn đại biểu Bà mẹ Việt Nam anh hùng với 300 Mẹ Việt Nam anh hùng viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)
Đoàn đại biểu Bà Mẹ Việt Nam anh hùng viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh ảnh 3Đoàn đại biểu Bà mẹ Việt Nam anh hùng viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)
Đoàn đại biểu Bà Mẹ Việt Nam anh hùng viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh ảnh 4Đoàn đại biểu Bà mẹ Việt Nam anh hùng viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)
Đoàn đại biểu Bà Mẹ Việt Nam anh hùng viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh ảnh 5Đoàn đại biểu Bà mẹ Việt Nam anh hùng viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)
Đoàn đại biểu Bà Mẹ Việt Nam anh hùng viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh ảnh 6Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung thăm hỏi, tặng quà các Mẹ Việt Nam anh hùng. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)
Đoàn đại biểu Bà Mẹ Việt Nam anh hùng viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh ảnh 7Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung thăm hỏi, tặng quà các Mẹ Việt Nam anh hùng. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)
Đoàn đại biểu Bà Mẹ Việt Nam anh hùng viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh ảnh 8Đoàn đại biểu Bà mẹ Việt Nam anh hùng viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)
Đoàn đại biểu Bà Mẹ Việt Nam anh hùng viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh ảnh 9Đoàn đại biểu Bà mẹ Việt Nam anh hùng viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)
Đoàn đại biểu Bà Mẹ Việt Nam anh hùng viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh ảnh 10Đoàn đại biểu Bà mẹ Việt Nam anh hùng viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)
Đoàn đại biểu Bà Mẹ Việt Nam anh hùng viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh ảnh 11Đoàn đại biểu Bà mẹ Việt Nam anh hùng viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục