Đoàn đại biểu Hội Cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong vào Lăng viếng Bác

Sáng 23/4, tại Hà Nội, Đoàn đại biểu Hội Cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

ttxvn_vao lang vieng bac (1).jpg
Đoàn đại biểu Hội Cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
ttxvn_vao lang vieng bac (2).jpg
Đoàn đại biểu Hội Cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
ttxvn_vao lang vieng bac (3).jpg
Các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
ttxvn_vao lang vieng bac (4).jpg
Các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
ttxvn_vao lang vieng bac (5).jpg
Các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
ttxvn_cuu chien binh.jpg
Đoàn đại biểu Hội Cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ trên đường Bắc Sơn. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
ttxvn_cuu chien binh 2.jpg
Đoàn đại biểu Hội Cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
ttxvn_cuu chien binh 4.jpg
Các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ trên đường Bắc Sơn. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
ttxvn_cuu chien binh 3.jpg
Đoàn đại biểu Hội Cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục