Trưởng ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Minh Tâm/TTXVN)

Ngày 7/8, Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, do bà Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Dân nguyện làm trưởng đoàn, đã làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang.

Báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang cho thấy từ tháng 8/2017 đến nay, Hà Giang tiếp nhận 399 đơn, trong đó 175 đơn khiếu nại, 164 đơn tố cáo với nội dung chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực đất đai như thu hồi, bồi thường, giải phóng mặt bằng, việc thực hiện chính sách an sinh xã hội; tố cáo cán bộ, công chức lợi dụng quyền hạn trong công tác quản lý đất đai, tài chính ngân sách; tố cáo cán bộ, công chức bao che cán bộ vi phạm...

Đến nay, các ngành chức năng đã giải quyết 29/36 vụ việc khiếu nại, chiếm 80,5%; số vụ việc tố cáo đã giải quyết 19/28 vụ việc, chiếm 67,8%.

Nhìn chung, các ngành chức năng tỉnh Hà Giang đã giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, chất lượng giải quyết được nâng lên. Nhiều vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài đã được xem xét giải quyết dứt điểm, góp phần bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã dành nhiều thời gian trao đổi, thảo luận, đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang làm rõ thêm một số vấn đề như nguyên nhân dẫn đến chất lượng cán bộ làm công tác tiếp công dân còn hạn chế; việc tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố theo quy định; đánh giá công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; nguyên nhân số vụ việc phát sinh tăng so với cùng kỳ năm trước...

[Phó Thủ tướng yêu cầu giải quyết dứt điểm khiếu nại về đất đai]

Cũng tại buổi làm việc, tỉnh Hà Giang đã báo cáo tiến độ giải quyết 5 vụ việc khiếu nại, tố cáo gửi tới Quốc hội, trên cơ sở đó, các thành viên của Đoàn giám sát đã cho ý kiến để tìm ra phương hướng giải quyết dứt điểm các vụ việc kéo dài này.

Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải đã ghi nhận, đánh giá cao công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Hà Giang thời gian qua và yêu cầu, trong thời gian tới tỉnh Hà Giang tiếp tục đề cao trách nhiệm người đứng đầu thực hiện công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tập trung rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại tố cáo kéo dài; kiên quyết xử lý nghiêm cán bộ, công chức thiếu trách nhiệm trong giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; nâng cao chất lượng thanh tra công vụ, xử lý nghiêm những trường hợp không tuân thủ đúng quy định pháp luật về tiếp công dân.

Đối với 5 vụ việc khiếu nại, tố cáo gửi tới Quốc hội, Trưởng ban Dân nguyện cơ bản đồng tình với cách thức giải quyết các vụ việc của tỉnh Hà Giang.

Đối với từng vụ việc, Trưởng ban Dân nguyện đề nghị tỉnh Hà Giang chỉ đạo thực hiện theo kiến nghị của Đoàn giám sát, trong đó chú trọng thực hiện tốt công tác dân vận.

Đặc biệt, tỉnh Hà Giang cần phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, trách nhiệm của chính quyền, giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội trong công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại; gắn với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đấu tranh phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí để ngăn ngừa, hạn chế phát sinh khiếu nại; khiếu nại vượt cấp và phát sinh điểm nóng gây phức tạp về an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội./.