'Doan ket, sang tao, thi dua xay dung va bao ve To quoc' hinh anh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X cho biết, với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X sẽ diễn ra trong 2 ngày mùng 9 và 10/12 tại Hà Nội.

Tổng số đại biểu về dự Đại hội là 2.300 người, gồm 280 đại biểu khách mời, 2.020 đại biểu chính thức được chia thành 133 đoàn đại biểu. Trong số 2.020 đại biểu chính thức có 118 người là cá nhân và đại diện tập thể Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động qua các thời kỳ (chiếm 5,8%), trong đó có 83 người được phong tặng từ năm 2016 đến nay.

88 đại biểu là các Chiến sỹ thi đua toàn quốc được lựa chọn dự đại hội từ năm 2016 đến nay (chiếm 4,4%). Đại biểu đại diện cá nhân tiêu biểu trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” có 73 người (chiếm 3,6%).

165 đại biểu đại diện các ngành nghề, lĩnh vực như thầy thuốc, nhà giáo, nghệ nhân, nghệ sỹ, nhà khoa học, nhà văn, cá nhân được Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước; nhà báo; tài năng trẻ; cựu chiến binh; cựu thanh niên xung phong; tôn giáo, nhân sỹ, trí thức; người có công với cách mạng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ; điển hình tiêu biểu trong hoạt động từ thiện xã hội (chiếm 8,2%). 191 đại biểu là người dân tộc thiểu số (chiếm 9,5%).

1.212 đại biểu là điển hình tiên tiến xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước, người trực tiếp lao động sản xuất trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng, an ninh của các bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (chiếm 60%).

['Tổ chức Đại hội thi đua yêu nước trang trọng, tạo dấu ấn mạnh mẽ']

Đại biểu cao tuổi nhất là Mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Quýt (Thành phố Hồ Chí Minh), năm nay 95 tuổi. Đại biểu nhỏ tuổi nhất là Phan Nguyễn Thái Bảo, 10 tuổi, học sinh lớp 4A, Trường Tiểu học Bình Phong (huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh).

Đại hội sẽ đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2016-2020, đồng thời đề ra mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ của phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2021-2025.

Đại hội cũng sẽ tôn vinh các tập thể, cá nhân anh hùng, chiến sỹ thi đua, gương điển hình tiên tiến tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua; tiếp tục khơi dậy sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết dân tộc; tạo động lực mới nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đại hội sẽ phát động phong trào thi đua trên các lĩnh vực của đời sống xã hội và tiếp tục đẩy mạnh 4 phong trào thi đua trọng tâm do Thủ tướng Chính phủ phát động: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, gắn với đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới theo Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị và Luật Thi đua-Khen thưởng./.

Chu Thanh Vân (TTXVN/Vietnam+)