Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng làm việc tại Hải Phòng

Hải Phòng đã đạt được những kết quả toàn diện mang tính đột phá trên mọi lĩnh vực, đưa thành phố vượt qua giai đoạn trầm lắng, trở thành địa phương luôn dẫn đầu cả nước về tăng trưởng kinh tế.
Ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Trưởng Bộ phận thường trực Tiểu ban phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)
Ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Trưởng Bộ phận thường trực Tiểu ban phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Ngày 9/5, Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng do ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Trưởng Bộ phận Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII làm Trưởng đoàn, đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng.

Cùng dự có ông Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Văn Thành đã báo cáo tình hình, kết quả 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011; thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng của Đảng bộ thành phố Hải Phòng trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng và Đại hội XV Đảng bộ thành phố.

Các nội dung cốt lõi của Cương lĩnh 2011 đã được Thành ủy Hải Phòng triển khai học tập nghiên cứu sâu sắc, toàn diện; được triển khai đồng bộ từ Đảng bộ thành phố đến chi bộ và được phổ biến rộng rãi trong nhân dân.

Hầu hết cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố nhất trí cao, đồng thuận với những định hướng xây dựng đất nước của Cương lĩnh 2011, thể hiện rõ nhất ở niềm tin vào vai trò lãnh đạo của Đảng, của Thành ủy, niềm tin thắng lợi của công cuộc đổi mới đất nước và thành phố.

Bí thư Lê Văn Thành khẳng định tiếp tục thực hiện Cương lĩnh 2011 và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố, trong hơn 3 năm qua, được sự quan tâm giúp đỡ của Trung ương, Thành ủy Hải Phòng đã áp dụng nhiều biện pháp đổi mới quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, cùng sự cố gắng, nỗ lực của cả hệ thống chính trị và nhân dân thành phố.

Hải Phòng đã đạt được những kết quả toàn diện mang tính đột phá trên mọi lĩnh vực, đưa thành phố vượt qua giai đoạn trầm lắng, trở thành địa phương luôn dẫn đầu cả nước về tăng trưởng kinh tế. Có 9 chỉ tiêu kinh tế chủ yếu mà Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố đã đề ra cho năm 2020 đều hoàn thành trước thời gian…

Ông Trần Quốc Vượng ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực phấn đấu, những kết quả đạt được của Đảng bộ và nhân dân thành phố Hải Phòng qua 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

[Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng làm việc tại Điện Biên]

Thành ủy Hải Phòng đã vận dụng sáng tạo nhiều chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, lãnh đạo chính quyền, nhân dân thành phố phấn đấu đạt nhiều kết quả tích cực, toàn diện. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của thành phố khá cao và liên tục, GRDP giai đoạn 2016-2018 tăng bình quân 14,57%, gấp 2,17 lần bình quân chung cả nước, GRDP bình quân đầu người tăng từ 3.271,6 USD (năm 2016) lên 4.292 USD năm 2018.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng giảm tỉ trọng ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản, tăng tỷ trọng ngành dịch vụ và công nghiệp, xây dựng. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố tăng mạnh (năm 2018 tăng 13,7%); tổng vốn đầu tư toàn xã hội năm 2018 đạt 100.543,3 tỉ đồng, tăng 33,54%; kim ngạch xuất khẩu năm 2018 đạt 8,19 tỷ USD, tăng bình quân 25,55%/năm.

Đến hết năm 2018, Hải Phòng có 89 xã đạt chuẩn nông thôn mới (bằng 64,03% số xã).

Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng làm việc tại Hải Phòng ảnh 1Ông Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy thành phố Hải Phòng phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Trên địa bàn thành phố, môi trường đầu tư được cải thiện mạnh mẽ, tổng vốn đầu tư FDI trong 3 năm đạt trên 6,8 tỷ USD, luôn ở tốp dẫn đầu cả nước.

Kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội có bước phát triển đột phá. Thu nhập của nhân dân được nâng cao, đời sống vật chất, tinh thần được cải thiện, an sinh xã hội và phúc lợi xã hội được bảo đảm. Các lĩnh vực văn hóa-xã hội, giáo dục-đào tạo, khoa học-công nghệ đạt được nhiều kết quả quan trọng. Quốc phòng-an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được tăng cường.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đã được cấp ủy các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nghiêm túc theo đúng hướng dẫn của Trung ương như sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp về phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu tình hình mới; tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, "tự diễn biến," "tự chuyển hóa" trong nội bộ bước đầu tạo những chuyển biến tích cực.

Ông Trần Quốc Vượng cũng chỉ ra những hạn chế của thành phố trên một số lĩnh vực, đồng thời gợi mở những vấn đề Hải Phòng cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thời gian tới để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, chuẩn bị tốt cho Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ tới và Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Đoàn công tác ghi nhận những kiến nghị của thành phố Hải Phòng, trên cơ đó sẽ tổng hợp để báo cáo Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII.

Cùng ngày, Đoàn đi thăm Tổ hợp chế tạo, sản xuất ôtô Vinfast./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục