Ngày 9/5, Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng do đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Thường trực Tiểu ban Văn kiện làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên về tình hình, kết quả 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011).

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Thường trực Tiểu ban Văn kiện đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Điện Biên đã đạt được trong gần 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước và thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Các mặt về phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo đã có nhiều chuyển biến tích cực; đời sống văn hóa, chất lượng giáo dục, y tế được nâng lên; quốc phòng an ninh, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững...

Tỉnh ủy Điện Biên đã quan tâm thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy; kịp thời cụ thể hóa và chỉ đạo triển khai các nghị quyết Trung ương về công tác xây dựng Đảng.

Công tác cán bộ được coi trọng chất lượng hơn, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy trình. Công tác kiểm tra, giám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghị quyết được tăng cường hơn.

[Tiểu ban Kinh tế-Xã hội làm việc với một số tỉnh, thành phố phía Nam]

Cùng với đó, nêu cao hơn vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị; tích cực lãnh đạo triển khai các nghị quyết Trung ương khóa XII về công tác xây dựng Đảng, về đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc cũng nêu rõ, mặc dù có những chuyển biến tích cực, nhưng Điện Biên là tỉnh còn nhiều khó khăn, chậm phát triển.

Chỉ ra những hạn chế, bất cập trong công tác lãnh đạo của Tỉnh ủy Điện Biên trên các lĩnh vực, Trưởng Ban Nội chính Trung ương gợi mở những vấn đề Điện Biên cần tập trung đổi mới và nâng cao năng lực lãnh đạo, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, xây dựng định hướng chiến lược phát triển phù hợp với điều kiện của địa phương trong giai đoạn mới.

Doan Tieu ban Van kien Dai hoi XIII cua Dang lam viec tai Dien Bien hinh anh 1Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc thăm mô hình phát triển kinh tế ở huyện Điện Biên. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Đồng chí Phan Đình Trạc cũng ghi nhận những kiến nghị của Tỉnh ủy Điện Biên và cho biết sẽ tổng hợp, báo cáo Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Theo báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên, sau 10 năm triển khai thực hiện Cương lĩnh năm 2011, nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân tại Điện Biên về tính khoa học, đúng đắn, thực tiễn của Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội ngày càng rõ nét hơn.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tập trung thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Tỉnh Điện Biên đã đạt được nhiều kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2010-2015 đạt 9,11%; ba năm 2016-2018 đạt bình quân 8,3%/năm; thu nhập bình quân đầu người tăng từ 23,6 triệu đồng (năm 2015) lên 27,31 triệu đồng (năm 2018), gấp gần 2 lần so với năm 2010; công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ đều có bước phát triển, cơ cấu kinh tế có bước chuyển biến tích cực.

Công cuộc xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội được quan tâm đẩy mạnh. Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân giai đoạn 2016-2018 đạt 3,69%/năm, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh năm 2018 giảm còn 37,08% (so với 48,14% năm 2016).

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội đều có bước phát triển; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội về cơ bản được bảo đảm.

Trước đó, chiều 8/5, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc cùng đoàn công tác đã làm việc với Công an tỉnh Điện Biên về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua; khảo sát tình hình phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nông thôn mới tại xã Thanh Hưng và Thanh Chăn, huyện Điện Biên; thăm một số mô hình phát triển kinh tế, liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc cùng đoàn công tác cũng đã đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ A1, thành phố Điện Biên Phủ, Điện Biên./.

Xuân Tư-Văn Dũng (TTXVN/Vietnam+)