Đoàn xe đưa linh cữu nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh rời Nhà tang lễ

Đoàn xe đưa linh cữu nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh ra khỏi Nhà tang lễ Quốc gia. Rất đông người dân đứng đợi bên đường để tiễn biệt Đại tướng.
Đoàn xe đưa linh cữu nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh rời Nhà tang lễ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Đoàn xe đưa linh cữu nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh rời Nhà tang lễ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Đoàn xe đưa linh cữu nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh rời Nhà tang lễ ảnh 1Đoàn xe đưa linh cữu nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh rời Nhà tang lễ. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Đoàn xe đưa linh cữu nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh rời Nhà tang lễ ảnh 2(Ảnh: PV/Vietnam+)
Đoàn xe đưa linh cữu nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh rời Nhà tang lễ ảnh 3Rất đông người dân đã đứng đợi bên đường để tiễn biện Đại tướng Lê Đức Anh. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Đoàn xe đưa linh cữu nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh rời Nhà tang lễ ảnh 4(Ảnh: PV/Vietnam+)
Đoàn xe đưa linh cữu nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh rời Nhà tang lễ ảnh 5(Ảnh: PV/Vietnam+)
Đoàn xe đưa linh cữu nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh rời Nhà tang lễ ảnh 6(Ảnh: PV/Vietnam+)
Đoàn xe đưa linh cữu nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh rời Nhà tang lễ ảnh 7(Ảnh: PV/Vietnam+)
Đoàn xe đưa linh cữu nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh rời Nhà tang lễ ảnh 8(Ảnh: PV/Vietnam+)
Đoàn xe đưa linh cữu nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh rời Nhà tang lễ ảnh 9(Ảnh: PV/Vietnam+)
Đoàn xe đưa linh cữu nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh rời Nhà tang lễ ảnh 10(Ảnh: PV/Vietnam+)
Đoàn xe đưa linh cữu nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh rời Nhà tang lễ ảnh 11(Ảnh: PV/Vietnam+)
Đoàn xe đưa linh cữu nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh rời Nhà tang lễ ảnh 12(Ảnh: PV/Vietnam+)
Đoàn xe đưa linh cữu nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh rời Nhà tang lễ ảnh 13(Ảnh: PV/Vietnam+)
Đoàn xe đưa linh cữu nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh rời Nhà tang lễ ảnh 14(Ảnh: PV/Vietnam+)
Đoàn xe đưa linh cữu nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh rời Nhà tang lễ ảnh 15(Ảnh: PV/Vietnam+)
Đoàn xe đưa linh cữu nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh rời Nhà tang lễ ảnh 16(Ảnh: PV/Vietnam+)
Đoàn xe đưa linh cữu nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh rời Nhà tang lễ ảnh 17(Ảnh: PV/Vietnam+)
Đoàn xe đưa linh cữu nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh rời Nhà tang lễ ảnh 18(Ảnh: PV/Vietnam+)
Đoàn xe đưa linh cữu nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh rời Nhà tang lễ ảnh 19(Ảnh: PV/Vietnam+)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục