Doanh thu của các tập đoàn, tổng công ty đạt gần 900.000 tỷ đồng

Các tập đoàn, tổng công ty đã nhanh chóng thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, tập trung đẩy mạnh sản xuất-kinh doanh và đầu tư phát triển và đạt lợi nhuận cao.
Doanh thu của các tập đoàn, tổng công ty đạt gần 900.000 tỷ đồng ảnh 1Toàn cảnh hội nghị. (Nguồn: cmsc.gov.vn)

Tổng doanh thu hợp nhất của 17/19 tập đoàn, tổng công ty trực thuộc Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp ước đạt 892.166 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, bằng 90% kế hoạch năm và tăng 27% so với cùng kỳ năm 2021.

Kết quả trên không bao gồm doanh thu của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) và Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC).

Đây là thông tin được ông Hồ Sỹ Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, báo cáo trong Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm diễn ra ngày 19/7, tại Hà Nội.

Cũng theo báo cáo trên, tổng doanh thu của 19/19 công ty mẹ-tập đoàn, tổng công ty ước đạt 543.429 tỷ đồng, bằng 58% kế hoạch năm và tăng 28% so với cùng kỳ. Trong số đó, một số tập đoàn, tổng công ty có doanh thu hợp nhất và công ty mẹ đều đạt cao so với kế hoạch năm và so với cùng kỳ như Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam), Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) và Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex)...

[Chuyển đổi số mang về cho FPT 3.484 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2022]

Tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất của 17/19 tập đoàn, tổng công ty, không bao gồm SCIC và VEC ước đạt 53.274 tỷ đồng, tăng 39% so với kế hoạch năm và bằng 91% so với cùng kỳ; trong đó một số tập đoàn, tổng công ty đạt lợi nhuận cao hoặc lợi nhuận vượt trội so với kế hoạch năm và với cùng kỳ như Petrovietnam, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) và Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV)...

Tổng nộp Ngân sách Nhà nước hợp nhất của 16/19 tập đoàn, tổng công ty, không bao gồm Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG), SCIC và VEC, ước đạt 125.829 tỷ đồng, bằng 101% kế hoạch năm và tăng 21% so với cùng kỳ; tổng nộp Ngân sách Nhà nước 19/19 công ty mẹ-tập đoàn, tổng công ty ước đạt 31.818 tỷ đồng, bằng 82% kế hoạch năm và tăng 8% so với cùng kỳ. Trong số đó, một số tập đoàn, tổng công ty nộp ngân sách cao so với kế hoạch năm và so với cùng kỳ như Petrovietnam, TKV và Petrolimex...

Theo Phó Chủ tịch Hồ Sỹ Hùng, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các tập đoàn, tổng công ty đã tích cực phối hợp với các bộ, ngành, địa phương triển khai nhiều dự án đầu tư trọng điểm, cấp thiết, có tác động lan tỏa lớn.

Nhiều dự án đầu tư quan trọng đã đẩy nhanh tiến độ thực hiện như Dự án Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1, Dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, Dự án nâng cấp mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1...

Ngoài ra, về việc cổ phần hóa, thoái vốn, tái cơ cấu, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, ủy ban đã có nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các tập đoàn, tổng công ty khẩn trương xây dựng, hoàn thiện Đề án cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2021-2025 của từng doanh nghiệp, báo cáo ủy ban xem xét, phê duyệt hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định...

Đánh giá tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm, ông Nguyễn Hoàng Anh, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cho biết, giữa bối cảnh còn nhiều thách thức và khó khăn, ủy ban đã chủ động triển khai các giải pháp để thực hiện tốt nhất các công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp và của cơ quan thuộc Chính phủ.

19 tập đoàn, tổng công ty nhanh chóng thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, tập trung đẩy mạnh sản xuất-kinh doanh và đầu tư phát triển, nâng hiệu quả hoạt động, góp phần không nhỏ vào việc hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022.

Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chỉ đạo trong 6 tháng cuối năm 2022 và thời gian tiếp theo, ủy ban cần thực hiện đầy đủ, đúng quy định của pháp luật các công việc thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với 19 tập đoàn, tổng công ty; tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, điều hành để hỗ trợ các tập đoàn, tổng công ty trong hoạt động sản xuất-kinh doanh đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan kịp thời giải quyết, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các tập đoàn, tổng công ty phục hồi và phát triển.

Bên cạnh đó, ủy ban sẽ xem xét, phê duyệt hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt các đề án, chiến lược, kế hoạch theo quy định; tái cơ cấu, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước và sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định và kế hoạch; đẩy mạnh giám sát tài chính, giám sát đầu tư, thúc đẩy tiến độ triển khai các dự án đầu tư trọng điểm và kiện toàn đội ngũ lãnh đạo chủ chốt của doanh nghiệp.

Bên cạnh việc khắc phục khó khăn, phục hồi sản xuất, Chủ tịch Nguyễn Hoàng Anh còn yêu cầu 19 tập đoàn, tổng công ty thực hiện tái cơ cấu, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước bảo đảm đúng kế hoạch và công khai, minh bạch theo quy định của pháp luật đồng thời phát hiện và xử lý dứt điểm các doanh nghiệp, dự án đầu tư thua lỗ, kém hiệu quả; lành mạnh hóa tài chính, xử lý dứt điểm nợ không có khả năng thanh toán và các tài sản không sinh lời.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục