Dừa Bến Tre, điểm sáng của bức tranh nông sản Việt

Sản lượng dừa hằng năm của tỉnh Bến Tre đạt trên 800 triệu trái, kim ngạch xuất khẩu đã vượt mức 200 triệu USD, sản phẩm dừa đã có mặt ở trên 50 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Với trên 72.000 ha dừa, chiếm 50% diện tích dừa cả nước và 80% diện tích dừa ở Đồng bằng sông Cửu Long, sản lượng dừa hằng năm của tỉnh Bến Tre đạt trên 800 triệu trái, kim ngạch xuất khẩu đã vượt mức 200 triệu USD.

Sản phẩm dừa đã có mặt ở trên 50 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Những giá trị đó đã góp phần khẳng định vai trò quan trọng của cây dừa trong phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh và chuỗi giá trị dừa cũng đặt trong sự phát triển chung của nền kinh tế quốc gia, trong đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân…

(Vietnam+)