Đường phố Hà Nội rợp đỏ màu cờ Tổ quốc sáng Quốc khánh 2/9

Nhân dịp Quốc khánh 2/9, trên các tuyến phố, di tích lịch sử, khu dân cư Hà Nội, đều rợp sắc đỏ của lá cờ đỏ sao vàng với tinh thần yêu nước, tự tôn dân tộc của nhân dân Việt Nam.
Đường phố Hà Nội rợp đỏ màu cờ Tổ quốc sáng Quốc khánh 2/9 ảnh 1Cờ Tổ quốc rực đỏ khắp phố phường Hà Nội. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)
Đường phố Hà Nội rợp đỏ màu cờ Tổ quốc sáng Quốc khánh 2/9 ảnh 2Người dân thư thái đạp xe qua những con phố rực đỏ cờ Tổ quốc trong ngày Quốc khánh. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)
Đường phố Hà Nội rợp đỏ màu cờ Tổ quốc sáng Quốc khánh 2/9 ảnh 3Cờ Tổ quốc rực đỏ khắp phố phường Hà Nội trong ngày Quốc khánh. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)
Đường phố Hà Nội rợp đỏ màu cờ Tổ quốc sáng Quốc khánh 2/9 ảnh 4Những con phố rực đỏ cờ Tổ quốc trong ngày Quốc khánh. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)
Đường phố Hà Nội rợp đỏ màu cờ Tổ quốc sáng Quốc khánh 2/9 ảnh 5Người dân thư thái đạp xe qua những con phố rực đỏ cờ Tổ quốc trong ngày Quốc khánh. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)
Đường phố Hà Nội rợp đỏ màu cờ Tổ quốc sáng Quốc khánh 2/9 ảnh 6Cờ Tổ quốc rực đỏ khắp phố phường Hà Nội. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)
Đường phố Hà Nội rợp đỏ màu cờ Tổ quốc sáng Quốc khánh 2/9 ảnh 7Cờ Tổ quốc rực đỏ khắp phố phường Hà Nội. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)
Đường phố Hà Nội rợp đỏ màu cờ Tổ quốc sáng Quốc khánh 2/9 ảnh 8Người dân thư thái đạp xe qua những con phố rực đỏ cờ Tổ quốc trong ngày Quốc khánh. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)
Đường phố Hà Nội rợp đỏ màu cờ Tổ quốc sáng Quốc khánh 2/9 ảnh 9Cờ Tổ quốc rực đỏ khắp nơi trong ngày Tết Độc lập. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)
Đường phố Hà Nội rợp đỏ màu cờ Tổ quốc sáng Quốc khánh 2/9 ảnh 10Cờ Tổ quốc rực đỏ khắp phố phường Hà Nội. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục