SINGAPORE/HỒNG KÔNG – Media OutReach – Ngày 30 tháng 1 năm 2022 – ESR Cayman Limited (ESR – có cổ phiếu giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông, với mã 1821) đã được đảm bảo nhận được Khoản vay gắn với bền vững (Sustainability-Linked Loan – SLL) trị giá 28 tỷ yên Nhật (khoảng 243 triệu USD), với tùy chọn nâng lên 35 tỷ yên (tương đương 303 triệu USD). Điều này thể hiện một bước quan trọng của ESR với tư cách là một nền tảng mở rộng trong việc tăng cường hơn nữa cam kết của mình trong lĩnh vực Môi trường, Xã hội và Quản trị (Environmental, Social and Governance – ESG), sau khi hoàn tất việc mua lại Công ty Quản lý tài sản ARA.

ESG đã đảm bảo được khoản vay từ một tổ hợp các ngân hàng hàng đầu châu Á, bao gồm nhà đầu tư chiến lược của Tập đoàn – Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC), đóng vai trò là Cố vấn Bền vững và Nhà quản lý chính được ủy quyền. Các nhà quản lý được ủy quyền khác bao gồm Ngân hàng Mizuho, ​​Ltd. và Ngân hàng Thương mại E.Sun, Ltd.

Khoản vay cam kết không cần bảo lãnh (không có bảo đảm) trong 5 năm được thiết kế với cơ chế khuyến khích theo cấp độ giống như khoản vay đầu tiên có liên kết bền vững trị giá 1 tỷ USD của ESG đã kết thúc vào tháng 11 năm 2021. ESR sẽ được giảm lãi suất hiện tại (Tibor + 1,8%) vì các mục tiêu bền vững đã đạt được. Số tiền thu được sẽ được sử dụng để tài trợ cho việc tái cấp vốn của ESG đối với các khoản vay hiện có, nhu cầu vốn lưu động và cho các mục đích chung của công ty.

Khoản vay gắn với bền vững trị giá 28 tỷ yên này cũng xuất phát từ khoản vay liên kết bền vững trị giá 1 tỷ USD của ARA gần đây đã đóng lại vào tháng 1/2022. Được cấu trúc như một cơ sở tiền tệ kép USD-SGD, khoản vay được cam kết không cần bảo lãnh trong 5 năm của ARA cũng được thiết kế, với cơ chế khuyến khích định giá trong phạm vi công ty đạt được các mục tiêu bền vững của mình.

Ông Jeffrey Perlman, Chủ tịch của ESR, cho biết: “ESG là trung tâm của hoạt động kinh doanh của chúng tôi, đóng vai trò quan trọng trong từng bộ phận hoạt động của chúng tôi. Với việc kết thúc khoản tài trợ này, tôi rất vui vì Tập đoàn đã nhận được sự hợp lực chi phí vốn từ thương vụ mua lại ARA. Với tư cách là nhà quản lý bất động sản lớn nhất ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, chúng tôi có ý thức mạnh mẽ về mục đích chung và tầm nhìn tập trung vào các ưu tiên dài hạn và phúc lợi của cộng đồng và môi trường rộng lớn hơn của chúng tôi. Chúng tôi mong muốn sử dụng số tiền thu được từ khoản vay này để tăng cường tính bền vững của tài sản, hoạt động của chúng tôi và cộng đồng nơi chúng tôi làm việc”.

Ông Jeffrey Shen và Stuart Gibson, đồng sáng lập và đồng Giám đốc điều hành (CEO) của ESR, phát biểu: “Chúng tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn tới các ngân hàng SMBC, Mizuho và E.Sun, vì họ đã ghi nhận những thành tích của Tập đoàn, đồng thời tiếp tục phát triển và nhấn mạnh vào tính bền vững. Chúng tôi cũng rất vui mừng được mở rộng mối quan hệ với SMBC, đơn vị đã trở thành nhà đầu tư chiến lược của ESR như một phần của thương vụ mua lại ARA. Cùng với hai khoản vay liên kết bền vững của ESR và ARA đã đáo hạn trước đó, các khoản vay mới này là những dấu mốc quan trọng khi chúng tôi tìm cách tích hợp tính bền vững trong tất cả các khía cạnh kinh doanh của mình nhằm theo đuổi mục tiêu tạo ra tác động tích cực đến các bên liên quan và cộng đồng, nơi chúng tôi hoạt động”.

Với việc hoàn tất thương vụ mua lại ARA, ESR đã trở thành nhà quản lý tài sản bất động sản lớn nhất của khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, do Nền kinh tế mới cung cấp và là nhà quản lý đầu tư bất động sản niêm yết lớn thứ ba trên thế giới, với tổng tài sản đang quản lý là 140 tỷ USD [Dựa trên ước tính của ban lãnh đạo (gồm cả tài sản do các công ty liên kết – Cromwell và Kenedix đang quản lý) tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2021].

Việc tích hợp với ARA, bao gồm công ty con LOGOS, cũng thúc đẩy Tập đoàn tăng cường hơn nữa vai trò lãnh đạo và dịch vụ ESG của mình. Khoản vay gắn với bền vững trị giá 28 tỷ yên được hỗ trợ bởi các ngân hàng SMBC, Mizuho và E.Sun là một minh chứng cho những nỗ lực đó, bên cạnh các khoản vay liên kết bền vững trị giá 1 tỷ USD gần đây của ESR và ARA.

Các đầu mối thông tin – truyền thông

Các nhà đầu tư

Ông Chang Rui Hua

Giám đốc điều hành Tập đoàn

Thị trường vốn và quan hệ nhà đầu tư

Điện thoại: +852 2376 9623

Email: rh.chang@esr.com

Truyền thông

Antonia Au

Giám đốc điều hành

Truyền thông donh nghiệp

Điện thoại: +852 2376 9617 

Email: antonia.au@esr.com

Media OutReach hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung của thông báo này

Thông tin về ESR

ESR là nhà quản lý tài sản bất động sản lớn nhất của khu vực Châu Á – Thái Bình Dương do Nền kinh tế mới cung cấp và là nhà quản lý đầu tư bất động sản niêm yết lớn thứ ba trên thế giới. Với tổng tài sản được quản lý trị giá 140 tỷ USD, nền tảng quản lý đầu tư và phát triển tích hợp đầy đủ của ESR mở rộng trên các thị trường Châu Á – Thái Bình Dương chính, bao gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Singapore, Ấn Độ, New Zealand và Đông Nam Á, đại diện cho hơn 95 % GDP ở Châu Á -Thái Bình Dương và cũng bao gồm sự hiện diện ngày càng mở rộng ở Châu Âu và Mỹ.

ESR cung cấp một loạt các giải pháp đầu tư tài sản bất động sản và các cơ hội phát triển bất động sản do Nền kinh tế mới cung cấp, thông qua hoạt động kinh doanh quỹ tư nhân của mình, cho phép các đối tác vốn và khách hàng tận dụng các xu hướng thế tục quan trọng nhất ở Châu Á -Thái Bình Dương. Với 14 quỹ tín thác đầu tư bất động sản (Real estate investment trust – REIT) được niêm yết do Tập đoàn và các công ty liên kết quản lý, ESR là nhà tài trợ và quản lý REIT lớn nhất ở Châu Á – Thái Bình Dương với tổng tài sản được quản lý trị giá là 45 tỷ USD.

Mục đích của ESR – Giải pháp Không gian và Đầu tư cho tương lai bền vững – thúc đẩy tập đoàn quản lý bền vững và có tác động, đồng thời luôn coi môi trường và cộng đồng nơi tập đoàn hoạt động như những bên liên quan chính trong hoạt động kinh doanh. Được niêm yết trên Bảng chính của Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông, ESR là một bộ phận cấu thành của Chuỗi chỉ số cổ phần toàn cầu FTSE (Large Cap – có giá trị vốn hóa lớn), Chỉ số tổng hợp Hang Seng và Chỉ số MSCI Hồng Kông.

Thông tin thêm có sẵn tại www.esr.com.

#ESR

Giang Tran