Gần 20% bệnh nhân Mỹ không triệu chứng mắc 'COVID kéo dài'

Gần 20% số bệnh nhân mắc COVID-19 không có triệu chứng đã phải trải qua những vấn đề về sức khỏe của một loại bệnh mang tên "COVID kéo dài."

Gần 20% số bệnh nhân mắc COVID-19 không có triệu chứng đã phải trải qua những vấn đề về sức khỏe của một loại bệnh mang tên "COVID kéo dài" - ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ của người mắc cả về thể chất lẫn tinh thần.

Đây là kết luận được đưa ra trong một nghiên cứu lớn về "COVID kéo dài" được công bố ngày 15/6./.

(Vnews/Vietnam+)