Sau hai ngày diễn ra, chiều 30/6, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phú Thiện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp. Đây là đại hội điểm đảng bộ cấp huyện của tỉnh Gia Lai.

Từ Đại hội này, tỉnh Gia Lai sẽ rút kinh nghiệm cho đại hội đảng bộ cấp huyện và tương đương nhiệm kỳ 2020-2025 trên địa bàn tỉnh, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

Tại Đại hội, các đại biểu đã biểu quyết thông qua 23 chỉ tiêu Nghị quyết của nhiệm kỳ 2020-2025; trong đó có một số chỉ tiêu quan trọng như Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm đạt 11% trở lên; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện tăng bình quân hàng năm từ 13-15%/năm; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt trên 49 triệu đồng.

Đến năm 2025, huyện phấn đấu có 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới và có 45 làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số; mức giảm tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2025 dưới 1,5%/năm; hằng năm tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 90%; tỷ lệ kết nạp đảng viên mới hàng năm đạt 3,5% so với tổng số đảng viên đầu nhiệm kỳ…

[Đồng Tháp tổ chức Đại hội cấp trên cơ sở tại huyện Châu Thành]

Tại Đại hội, các đại biểu đã bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 35 thành viên. Ông Trần Quốc Khánh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy được bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy Phú Thiện.

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Văn Niên, đánh giá cao những thành tựu huyện Phú Thiện đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai cũng yêu cầu huyện khắc phục một số hạn chế trong nhiệm kỳ tới. Trong đó, sản phẩm nông nghiệp của huyện chưa có sức cạnh tranh về giá trị.

Tình trạng khai thác rừng trái pháp luật, phá rừng làm nương rẫy vẫn diễn ra. Công tác giảm nghèo chưa bền vững, nguy cơ tái nghèo và tỷ lệ hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số còn cao. Tình hình an ninh chính trị vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, khó lường.

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai yêu cầu huyện Phú Thiện thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, giữ vững ổn định chính trị-xã hội. Huyện tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, khai thác, sử dụng hiệu quả tiềm năng, lợi thế, phấn đấu năm 2025, Phú Thiện là huyện nông thôn mới.

Là một huyện chuyên nông nghiệp, Phú Thiện cần có những cố gắng tiếp tục phát huy thế mạnh của địa phương; tận dụng tối đa nguồn nước thủy lợi Ayun Hạ để giữ ổn định diện tích lúa nước hai vụ.

Huyện có giải pháp duy trì, phát triển cánh đồng lớn đối với các loại cây trồng, nhất là đối với cây lúa; chú trọng củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng hoạt động của hợp tác xã nông nghiệp theo mô hình hợp tác xã kiểu mới, hợp tác xã nông nghiệp gắn với du lịch nông thôn. 

Sau khi kết thúc Đại hội, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã tổ chức họp rút kinh nghiệm công tác tổ chức Đại hội điểm Đảng bộ cấp huyện tại Đảng bộ huyện Phú Thiện. Đồng chí Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì cuộc họp.

Dự họp có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí lãnh đạo Đảng bộ các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Gia Lai. 

Nhiệm kỳ 2015-2020, Phú Thiện có tốc độ gia tăng giá trị sản xuất hàng năm đạt 11%. Tổng giá trị sản xuất đến cuối năm 2020 ước đạt hơn 2.816 tỉ đồng, tăng 68,7% so với đầu nhiệm kỳ.

Từ năm 2016 đến nay, huyện đã triển khai mô hình cánh đồng lớn trên các loại cây trồng, chủ lực gồm: 21 cánh đồng lúa một giống, 13 cánh đồng mía lớn và 1 cánh đồng rau lớn. Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, từ 24,16% vào đầu nhiệm kỳ đến nay còn 5,16%. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên.

Công tác xây dựng Đảng được đặc biệt chú trọng; song song với việc tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Năng lực lãnh đạo, sức chiến đầu của tổ chức Đảng và đảng viên tiếp tục được nâng lên./.

Hồng Điệp (TTXVN/Vietnam+)