Những điểm mới nhất của Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng 2021

Giải Búa liềm vàng 2021: Tăng số lượng giải thưởng, mở rộng chủ đề

Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (giải Búa liềm vàng) với giá trị giải thưởng rất cao, lên tới hàng trăm triệu đồng đã có những thay đổi đáng chú ý trong mùa dự thi năm 2021.
Giải thưởng Búa liềm vàng năm nay mở rộng đối tượng dự thi và tăng số lượng giải thưởng. (Ảnh: Tá Hiển/Vietnam+)
Giải thưởng Búa liềm vàng năm nay mở rộng đối tượng dự thi và tăng số lượng giải thưởng. (Ảnh: Tá Hiển/Vietnam+)

Ban Chỉ đạo Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Ðảng (mang tên Búa liềm vàng) đã ban hành Kế hoạch số 08-KH/BTCTW về việc tổ chức giải lần thứ VI năm 2021 với nhiều điểm mới.

Theo đó, số lượng giải thưởng năm 2021 tăng lên, gồm: 1 giải đặc biệt (300 triệu đồng/giải), 6 giải A (100 triệu đồng/giải), 12 giải B (75 triệu đồng/giải), 16 giải C (50 triệu đồng/giải) và 30 giải khuyến khích (30 triệu đồng/giải). Năm 2020 chỉ có 5 giải A, 10 giải B, 15 giải C và 25 giải Khuyến khích.

[VietnamPlus được xướng tên tại Giải báo chí toàn quốc về Xây dựng Đảng]

Ngoài ra, giải Búa liềm vàng lần thứ VI có một số giải chuyên đề: Giải tác phẩm xuất sắc về phổ biến, quán triệt và thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng; Giải tác phẩm xuất sắc về tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Giải tác phẩm xuất sắc về đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; Giải tác phẩm xuất sắc phát triển lý luận về xây dựng Đảng; Giải tác phẩm xuất sắc về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; Giải tác phẩm xuất sắc về đấu tranh chống "diễn biến hòa bình"…

Ban tổ chức cũng trao 15 giải xuất sắc cho các cơ quan báo chí, hội nhà báo và ban tuyên giáo, ban tổ chức cấp ủy tiêu biểu, vinh danh một nhà báo tiêu biểu và vinh danh một số nhân vật trong tác phẩm đoạt giải.

Năm nay, ban tổ chức mở rộng đối tượng dự thi, chấp nhận cả những tác phẩm đã được trao thưởng ở các giải báo chí của địa phương và ngành ở trung ương. Các nhân vật tiêu biểu được tặng 10 triệu đồng cùng hiện vật lưu niệm Búa liềm vàng.

Giải Búa liềm vàng lần thứ VI gắn với nội dung trọng tâm: Công tác tổ chức học tập, phổ biến, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đưa Nghị quyết vào đời sống; công tác chuẩn bị, tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030, tầm nhìn đến 2045 theo định hướng khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Ngoài ra, các nội dung được lưu ý còn có bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống diễn biến hòa bình, phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng đối với việc phát triển đất nước và hội nhập quốc tế của Việt Nam; xây dựng Đảng về đạo đức và thực hiện các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, chạy chức, chạy quyền, “lợi ích nhóm.”

Các tác phẩm cần bám sát thực tiễn công tác xây dựng Đảng ở mọi miền, mọi lĩnh vực...

Tác phẩm báo chí tham dự giải Búa liềm vàng lần thứ VI phải được đăng, phát kể từ ngày 1/11/2020 đến 31/10/2021. Thời hạn cuối cùng nhận tác phẩm là ngày 10/11/2021 (theo dấu bưu điện).

Các tác giả gửi tác phẩm dự giải về: Tạp chí Xây Dựng Đảng, tòa nhà D, Khu làm việc liên cơ quan Trung ương, số 105B Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 080.45129; (024) 32373667. Email: Bualiemvang@xaydungdang.vn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục