Giai doan 2016-2020: So luong doanh nghiep dang hoat dong tang nhanh hinh anh 1Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn.

Theo kết quả sơ bộ Tổng điều tra kinh tế năm 2021, tính đến 31/12/2020, cả nước có 683,6 nghìn doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất, kinh doanh với số lao động là 14,7 triệu người, tăng 35,3% về số doanh nghiệp và tăng 4,7% về số lao động so với năm 2016./.

(TTXVN/Vietnam+)