(Ảnh minh họa. Nguyễn Thủy/TTXVN)

Ngày 18/12, tại thành phố Cần Thơ, Ban Chỉ đạo 24, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 tổ chức tổng kết thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chế độ chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

Thiếu tướng Phạm Văn Chua, Phó Chính ủy Quân khu 9, Trưởng ban Chỉ đạo 24 của Quân khu 9 cho biết qua ba năm triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ đã giải quyết hưởng chế độ trợ cấp cho 93.825 trường hợp, đạt tỷ lệ hơn 85%.

Để giải quyết dứt điểm số hồ sơ còn lại, cấp ủy Đảng, chính quyền chỉ huy các cấp cần quan tâm quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối chủ trương của Đảng, Nhà nước, Chỉ thị của Bộ Quốc phòng, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn kê khai lập hồ sơ, thực hiện chặt chẽ quy trình, nhất là công tác xét duyệt ở các cấp, không để sai sót, tiêu cực; tổ chức chi trả đúng, đủ chế độ chính sách cho các đối tượng, giải quyết kịp thời thắc mắc, khiếu nại, phấn đấu giải quyết hết cho các đối tượng vào quý 4/2016.

Theo Ban Chỉ đạo 24, thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, các cấp đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, khẩn trương, liên tục. Sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng, ban, ngành đoàn thể và cả hệ thống chính trị ở địa phương là cơ sở vững chắc trong quá trình tổ chức thực hiện ở các cấp và thu được kết quả quan trọng.

Tổng số đối tượng đã có quyết định hưởng chế độ trợ cấp là 93.825 trường hợp, đạt tỷ lệ hơn 85% với tổng số tiền chi trả là 370 tỷ đồng. Tổng số đối tượng chưa được thực hiện chế độ chính sách là 16.181 trường hợp, trong đó quân đội là 14.088 trường hợp, công an 602 trường hợp và lĩnh vực lao động thương binh và xã hội là 1.491 trường hợp, trong đó đã lập hồ sơ được 9.396 trường hợp.

Những đối tượng chưa lập hồ sơ là 6.785 trường hợp do các đối tượng này đi làm ăn xa không trở về địa phương; một số trường hợp không còn giấy tờ, chưa có cơ sở kết luận có đúng đối tượng không./.