Giao ban trực tuyến ngành tổ chức xây dựng Đảng 9 tháng năm 2020

Thông tin tại giao ban cho biết, 67/67 đảng bộ trực thuộc Trung ương đã thực hiện xong quy trình giới thiệu nhân sự Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.
Giao ban trực tuyến ngành tổ chức xây dựng Đảng 9 tháng năm 2020 ảnh 1Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì Hội nghị giao ban trực tuyến tháng 9. (Nguồn: xaydungdang.org.vn)

Ngày 2/10, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị giao ban trực tuyến ngành tổ chức xây dựng Đảng 9 tháng năm 2020.

Tổ chức thành công 14/67 Đại hội Đảng bộ trực thuộc Trung ương

Chín tháng năm 2020, trong bối cảnh cả nước tập trung nỗ lực thực hiện mục tiêu kép vừa phong tỏa, khống chế hiệu quả dịch COVID-19, vừa phải duy trì hoạt động kinh tế, xã hội bảo đảm đời sống của nhân dân và chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ trực thuộc Trung ương, tiến tới Đại hội XIII của Đảng, toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, cấp ủy các cấp khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Một số kết quả nổi bật là: 12 Đoàn công tác của Ban Bí thư đã hoàn thành việc đôn đốc, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW tại 67 Đại hội trực thuộc Trung ương; Tham mưu cấp ủy hoàn thành 100% đại hội cấp cơ sở, 99,92% đại hội cấp trên trực tiếp cơ sở, tổ chức thành công 14/67 Đại hội Đảng bộ trực thuộc Trung ương theo đúng quy định, chất lượng, việc thảo luận, đóng góp vào các dự thảo văn kiện đại hội cấp trên được nâng lên; bầu cử bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan và kết quả cơ bản theo đúng phương án nhân sự do cấp ủy khóa trước chuẩn bị; các đồng chí trúng cử đều có tỷ lệ phiếu bầu cao.

[Ngành tổ chức xây dựng Đảng chuẩn bị nghiêm túc nhân sự Đại hội Đảng]

Thường trực Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIII đã tập trung cao độ, tiếp thu ý kiến góp ý tâm huyết, xác đáng của các chuyên gia, nhà khoa học, của Đại hội Đảng bộ các cấp để hoàn chỉnh Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII, báo cáo cấp có thẩm quyền với quan điểm: Báo cáo xây dựng Đảng vừa là cơ sở, vừa làm sâu sắc hơn, đậm nét thêm cho Báo cáo chính trị - là trung tâm của Văn kiện Đại hội XIII; phản ánh được đầy đủ, khách quan, trung thực “ý Đảng, lòng Dân” trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, vừa có nhiệm vụ chiến lược, giải pháp đột phá, vừa xây dựng được chủ trương, chính sách đến năm 2025, phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

Ngành triển khai đồng bộ công tác cán bộ gắn với chuẩn bị nhân sự cấp ủy, Hội đồng Nhân dân các cấp và đại biểu Quốc hội khóa XV.

67/67 đảng bộ trực thuộc Trung ương đã thực hiện xong quy trình giới thiệu nhân sự Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; tham mưu Bộ Chính trị ban hành Kết luận về việc bố trí số lượng Phó Bí thư các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy khối trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 và việc bố trí, sử dụng đối với cán bộ nữ người dân tộc thiểu số là ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy; rà soát cán bộ diện Trung ương, các cấp ủy quản lý không tái cử nhiệm kỳ 2020-2025, kịp thời tham mưu phương án bố trí, sắp xếp, ổn định nhân sự trước đại hội.

Tham mưu có hiệu quả phương hướng công tác nhân sự Đại hội XIII của Đảng

Thời gian tới, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, khó lường, đồng chí Phạm Minh Chính chỉ đạo toàn Ngành cần phải có quyết tâm cao, nỗ lực thật lớn, tập trung cao độ để hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm: Hoàn thành Đại hội Đảng bộ trực thuộc Trung ương với chất lượng cao, đúng tiến độ, đồng thời, rút ra những kinh nghiệm hay, bài học quý để chuẩn bị tổ chức thật tốt Đại hội XIII của Đảng.

Những Đảng bộ trực thuộc Trung ương đã hoàn thành việc tổ chức đại hội khẩn trương chuẩn y nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ khóa mới; thực hiện chuyển giao thế hệ lãnh đạo vững vàng, chắc chắn, bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất cao.

Các Đảng bộ chưa tổ chức Đại hội phải nắm chắc tình hình, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc nhất là công tác nhân sự; tích cực tham gia góp ý có chất lượng vào các văn kiện báo cáo Đại hội XIII của Đảng.

Ngành kế thừa, phát huy những kết quả đã đạt được trong công tác nhân sự nhưng không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, nhất là nhân sự cấp cao; tham mưu có hiệu quả phương hướng công tác nhân sự Đại hội XIII của Đảng bảo đảm “trong ấm, ngoài êm” với mục tiêu “xây dựng được một Ban Chấp hành Trung ương mạnh, một Bộ Chính trị mạnh, một Ban Bí thư mạnh, thật sự đoàn kết, thống nhất cao trong nhận thức và hành động... xứng đáng với niềm tin yêu và sự mong đợi của toàn Đảng, toàn dân.”

Hoàn thiện Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII, góp phần “là cơ sở, làm sâu sắc hơn, đậm nét thêm cho Báo cáo chính trị trình Đại hội XIII của Đảng.”

Tham mưu chuẩn bị kỹ lưỡng các Dự thảo Quy chế làm việc; quy chế bầu cử, các nội dung tổ chức, phục vụ chu đáo Đại hội XIII của Đảng.

Ngành thực hiện có hiệu quả các nghị quyết Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng gắn với việc chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng; thực hiện nghiêm túc Quy định 205 của Bộ Chính trị để tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác cán bộ, góp phần đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng chạy chức, chạy quyền, nhất là thực hiện kiểm soát quyền lực trong việc xây dựng phương án nhân sự và bầu cử đại hội; không lợi dụng quy trình công tác cán bộ để thực hiện ý đồ cá nhân.

Công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội được đẩy mạnh tạo khí thế mới, vận hội mới và góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, nhất là những kinh nghiệm hay, bài học quý về công tác tổ chức đại hội.

Toàn ngành tích cực triển khai các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành tổ chức xây dựng Đảng, bảo đảm ý nghĩa, thiết thực, có sức lan tỏa cao.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục