Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện nền ngoại giao toàn diện, hiện đại

Bộ Ngoại giao phát huy vai trò tiên phong trong công tác đối ngoại, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tranh thủ tối đa các nguồn lực bên ngoài để phát triển, nâng cao vị thế, uy tín của đất nước.
Phó Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh tặng hoa, chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Ngoại giao lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020-2025. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
Phó Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh tặng hoa, chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Ngoại giao lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020-2025. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Ngoại giao lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra trong hai ngày 10-11/8/2020, tại Hà Nội.

Ông Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đã đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Phiên chính thức của Đại hội diễn ra ngày 11/8.

Phát huy vai trò tiên phong trong công tác đối ngoại

Trong 5 năm qua (2015-2020), dưới sự lãnh đạo của Ban Cán sự và Đảng ủy Bộ, công tác nghiên cứu, tham mưu của Bộ Ngoại giao được triển khai tích cực với nhiều chiến lược, chỉ thị, đề án lớn về đối ngoại..., góp phần đưa quan hệ song phương của nước ta với các nước đi vào chiều sâu, ổn định, bền vững, đẩy mạnh, nâng tầm đối ngoại đa phương.

Việt Nam đã và đang đảm nhiệm thành công các trọng trách đa phương (chủ nhà APEC 2017, WEF-ASEAN 2018, ASEAN 2020, Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc) được cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Đồng thời, công tác ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa, thông tin đối ngoại, công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài và bảo hộ công dân, hỗ trợ ngoại vụ địa phương ngày càng hiệu quả.

Trong nhiệm kỳ qua, công tác đảng cả trong và ngoài nước được triển khai tích cực, đồng bộ, đạt được nhiều chuyển biến tích cực, luôn gắn liền với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Cơ chế phối hợp giữa Ban Cán sự đảng và Đảng ủy Bộ tiếp tục được hoàn thiện. Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức xây dựng Đảng luôn được chú trọng, quan tâm chỉ đạo, đạt nhiều kết quả thiết thực. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng được tăng cường. Công tác dân vận, lãnh đạo các đoàn thể quần chúng đạt được nhiều kết quả thiết thực.

Việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng luôn được coi trọng. Chất lượng tổ chức đảng, chất lượng đảng viên, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ được nâng cao. Tiến trình hợp nhất Đảng ủy ngoài nước với Đảng bộ Bộ Ngoại giao diễn ra suôn sẻ; bộ máy đã cơ bản vận hành trơn tru, không làm gián đoạn công tác đảng.

Nhiệm kỳ 2020-2025, đất nước bước vào giai đoạn hội nhập sâu rộng, nhiệm vụ đặt ra cho ngành ngoại giao nhiều trọng trách hơn trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục biến động phức tạp. Toàn thể cán bộ, đảng viên Bộ Ngoại giao triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả các trụ cột, lĩnh vực của công tác đối ngoại hướng tới Đại hội XIII.

[Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong ngành ngoại giao]

Bộ Ngoại giao phát huy vai trò tiên phong trong công tác đối ngoại, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tranh thủ tối đa các nguồn lực bên ngoài để phát triển, nâng cao vị thế, uy tín của đất nước.

Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào Báo cáo chính trị; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Ngoại giao khóa XXVII; Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội XIII Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Tiếp tục đóng góp vào những thành tựu đối ngoại chung của đất nước

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh ghi nhận những thành tích, kết quả mà Đảng bộ Bộ Ngoại giao đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020. Những thành công và kinh nghiệm trong nhiệm kỳ vừa qua là cơ sở để Bộ Ngoại giao tiếp tục phát huy, đóng góp quan trọng vào những thành tựu đối ngoại chung của đất nước.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nêu rõ nhiệm vụ chính trị đối ngoại càng nặng nề, khó khăn, phức tạp, công tác xây dựng, phát triển Đảng càng cần được chú trọng, củng cố. Bộ Ngoại giao cần xây dựng đảng bộ vững vàng về chính trị, tư tưởng, thống nhất về ý chí, hành động, chặt chẽ về tổ chức (nhất là sau khi hoàn thành hợp nhất Đảng bộ Ngoài nước với Đảng bộ Bộ Ngoại giao), để lãnh đạo toàn ngành hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao phó.

Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện nền ngoại giao toàn diện, hiện đại ảnh 1Phó Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh phát biểu chỉ đạo Đại hội. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Trong bối cảnh thế giới, khu vực biến động rất phức tạp, khó lường, tác động sâu sắc đến công tác của ngành Ngoại giao, toàn đảng bộ, các cấp ủy cần kiên định về nguyên tắc, linh hoạt về sách lược trước chuyển biến của tình hình, sẵn sàng thích ứng năng động, đổi mới sáng tạo để vượt qua những thách thức, đồng thời chủ động nắm bắt, tạo dựng thời cơ do tình hình mới tạo ra nhằm bảo vệ và thúc đẩy lợi ích quốc gia-dân tộc.

Ngành ngoại giao tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nền ngoại giao toàn diện, hiện đại trên cơ sở kế thừa truyền thống ngoại giao Việt Nam cả về nội dung, phương thức hoạt động trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, trong đó, khâu xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, chuyên nghiệp, đổi mới sáng tạo được coi trọng và là nhân tố quyết định.

Chúc mừng những thành tích của Đảng bộ Bộ Ngoại giao trong nhiệm kỳ qua, ông Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng bộ Bộ Ngoại giao trong nhiệm kỳ vừa qua.

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhấn mạnh với việc thực hiện Quyết định số 209-QĐ/TW của Bộ Chính trị về việc hợp nhất Đảng bộ Ngoài nước với Đảng bộ Bộ Ngoại giao, hiện nay, Đảng bộ Bộ Ngoại giao có quy mô, số lượng tổ chức đảng, đảng viên lớn nhất trong Đảng bộ Khối các Trung ương, phạm vi hoạt động trải rộng khắp các nước và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đề nghị Đảng bộ trong nhiệm kỳ tới cần tận trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đặc biệt, cần chú trọng đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, sâu sắc về cả nội dung, phương thức công tác, phù hợp với điều kiện đặc thù của ngành Ngoại giao và công tác đảng ngoài nước.

Đảng bộ Bộ Ngoại giao và các cấp ủy trực thuộc cần đặc biệt quan tâm làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, coi trọng công tác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, vận động quần chúng, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Đồng thời, Đảng bộ Bộ Ngoại giao tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, góp phần triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại, hội nhập quốc tế của Đảng, Nhà nước ta, đóng góp vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XXVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 35 Ủy viên và bầu 4 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục