Giới thiệu Hệ thống theo dõi đánh giá chỉ số phát triển ngành ICT

Việc lượng hóa các chỉ số phát triển bằng hệ thống Dashboard sẽ giúp cơ quan quản lý nhà nước có thông tin khách quan trong hoạch định và xây dựng chính sách.
Giới thiệu Hệ thống theo dõi đánh giá chỉ số phát triển ngành ICT ảnh 1Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu trong Hội nghị Giao ban quản lý Nhà nước Quý III năm 2019. (Ảnh: MIC) 

Tại Hội nghị giao ban công tác quản lý nhà nước về quý 3 và nhiệm vụ công tác trọng tâm quý 4, Bộ Thông tin và Truyền thông đã giới thiệu Hệ thống Dashboard theo dõi và đánh giá các chỉ số phát triển ngành ICT.

Chức năng chính của hệ thống này là theo dõi và phân tích số liệu của 6 ngành gồm Bưu chính, Viễn thông, Công nghệ thông tin, An toàn thông tin, Công nghiệp ICT và Thông tin tuyên truyền.

Các lĩnh vực này sẽ được phân loại tổng cộng thành khoảng 150 chỉ số phát triển trên hệ thống để theo dõi đánh giá. Đây là cách làm mới nhằm hướng tới việc sử dụng số liệu trong quản lý, chỉ đạo, điều hành. Hệ thống do chính doanh nghiệp công nghệ Việt Nam phát triển.

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng đã yêu cầu người đứng đầu các đơn vị thuộc Bộ cần dựa vào số liệu để điều chỉnh và ra quyết định hàng ngày đối với lĩnh vực mà mình quản lý. Để làm được việc đó, các đơn vị trong ngành cần cung cấp dữ liệu chính xác và bổ sung thêm các chỉ số mới để hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu dùng cho quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.

"Đây là yêu cầu bắt buộc, bởi nếu không có dữ liệu đúng và đủ sẽ không thể có chính sách trúng và kịp thời; Cơ quan quản lý nhà nước cùng các doanh nghiệp cần nỗ lực cùng nhau xây dựng và điều này còn giúp cho chính các doanh nhiệp có sở cứ trong xây dựng và điều chỉnh định hướng chiến lược," Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh.

Bộ Thông tin và Truyền thông xác định sẽ tiên phong trong công tác quản lý nhà nước bằng cơ sở dữ liệu. Sau đó, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ chia sẻ để các bộ đều có hệ thống riêng. Kết nối khai thác hệ thống của tất cả bộ ngành sẽ trở thành hệ thống của Chính phủ.

[Phó Thủ tướng: Không tận dụng cơ hội, chuyển đổi số sẽ là thách thức]

Việc quản lý bằng số liệu sẽ giúp Việt Nam có thể nhìn thấy các bất cập để rồi từ đó hoạch định ra chính sách. Việc có đầy đủ số liệu sẽ giúp nhìn ra vấn đề đằng sau những con số. Sau khi có đầy đủ số liệu, các cơ quan quản lý thậm chí có thể mô phỏng hay sử dụng các mô hình tính toán để dự đoán tương lai./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục