Hoàng hậu Hà Lan Máxima, Đặc phái viên của Tổng Yhư ký Liên hợp quốc về tài chính toàn diện, làm việc với Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Lê Minh Hưng. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Nằm trong khuôn khổ của chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, ngày 31/5/2017, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Lê Minh Hưng đã có buổi làm việc với Hoàng hậu Hà Lan Máxima - Đặc phái viên của Tổng Thư ký Liên hợp quốc về tài chính toàn diện.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là cơ quan được Chính phủ giao chủ trì điều phối về tài chính toàn diện tại Việt Nam và xây dựng Chiến lược Quốc gia về tài chính toàn diện.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của tài chính toàn diện đối với phát triển kinh tế-xã hội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang tích cực chuẩn bị và triển khai các hoạt động cần thiết để thúc đẩy tài chính toàn diện cũng như xây dựng Chiến lược Quốc gia về tài chính toàn diện trong thời gian tới.

[Việt Nam chủ trương tăng cường hợp tác nhiều mặt với Hà Lan]


Cụ thể, sẽ tuyên truyền nâng cao nhận thức và kiến thức của các bên liên quan về tài chính toàn diện; thu hút sự quan tâm, hỗ trợ của các nhà tài trợ và tổ chức quốc tế.

Đồng thời, nghiên cứu thông lệ và kinh nghiệm quốc tế về cách thức triển khai tài chính toàn diện để chuẩn bị nền tảng cho giai đoạn xây dựng và triển khai tại Việt Nam.

Để đạt được các mục tiêu trên, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã tích cực tham gia các chương trình/diễn đàn hợp tác về tài chính toàn diện của Quỹ Đầu tư phát triển Liên hợp quốc (UNCDF).

Bên cạnh đó, tiến hành thủ tục tham gia Liên minh tài chính toàn diện (AFI); Đưa chủ đề tài chính toàn diện vào nội dung thảo luận trong khuôn khổ ASEAN và APEC (với tư cách nước chủ nhà APEC 2017).

Đồng thời triển khai các chương trình/dự án về tài chính toàn diện của WB/ADB; Tổ chức các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức và kiến thức về tài chính toàn diện; tích cực hoàn thiện lộ trình xây dựng Chiến lược quốc gia về tài chính toàn diện.

Trong khuôn khổ chuyến thăm lần này, Hoàng hậu Hà Lan Máxima, Đặc phái viên của Tổng thư ký Liên hiệp quốc, cùng đại diện lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ tập trung thảo luận các vấn đề liên quan đến xây dựng Khuôn khổ chiến lược tài chính toàn diện của Việt Nam.

Trong đó, ưu tiên cho việc hỗ trợ nông nghiệp nông thôn, hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, kinh tế hội phụ nữ… là những đối tượng còn gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận với dịch vụ/sản phẩm tài chính-ngân hàng.

Ngoài ra, Hoàng hậu Hà Lan Máxima cũng chia sẻ một số kinh nghiệm hướng đến mục tiêu triển khai thành công về tài chính toàn diện tại Việt Nam của một số quốc gia, đặc biệt trong khu vực ASEAN như Malaysia, Indonesia và một số nước châu Phi như Nam Phi, Kenya, Tanzania…

Đặc biệt, Hoàng hậu Hà Lan Máxima nhấn mạnh đến vai trò quan trọng của các cơ quan, bộ ngành, các hiệp hội, tổ chức chính trị-xã hội liên quan trong việc phối hợp với Ngân hàng Nhà nước tham gia sâu rộng và hiệu quả vào quá trình xây dựng và triển khai chiến lược về tài chính toàn diện; trong đó có lĩnh vực tài chính-ngân hàng, nông nghiệp-nông thôn, giáo dục đào tạo, thông tin truyền thông./.