Hà Nội: Để lại 3,5% chỉ tiêu công chức và viên chức để tinh giản

Thành phố Hà Nội tiếp tục tổ chức đăng ký chỉ tiêu tuyển dụng công chức, viên chức, công chức cấp xã năm 2020, trong đó để lại 3,5% chỉ tiêu công chức và viên chức để tinh giản trong năm 2021.
Hà Nội: Để lại 3,5% chỉ tiêu công chức và viên chức để tinh giản ảnh 1(Ảnh minh họa: Minh Hưng/TTXVN)

Sáng 16/10, tại Hội nghị giao ban trực tuyến công tác 9 tháng năm 2020 do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức, Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Vũ Thu Hà cho biết để tiếp tục tinh giản biên chế, thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị đăng ký chỉ tiêu thi tuyển công chức, viên chức theo nguyên tắc: đối với công chức hành chính để lại 1,5% trên tổng biên chế công chức được giao năm 2020, đối với viên chức để lại 2% trên tổng biên chế viên chức được giao (ngoài y tế, giáo dục) để tinh giản theo tỷ lệ cho năm 2021.

Theo Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội, trong 9 tháng năm 2020, thành phố Hà Nội đã tập trung thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, khuyến khích khởi nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo, phát triển doanh nghiệp, hỗ trợ đầu tư; đồng thời, cải thiện mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp trong các giao dịch hành chính, dịch vụ hành chính công, nâng cao năng lực cạnh tranh thành phố Hà Nội (PCI); cải thiện, nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI); chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), chỉ số Hài lòng về sự phục vụ hành chính của thành phố Hà Nội (SIPAS).

Kết quả cải cách hành chính của Hà Nội được Trung ương ghi nhận, đánh giá rất cao. Chỉ số cải cách hành chính của thành phố Hà Nội năm 2019 tiếp tục xếp hạng cao, đứng thứ 2/63 tỉnh, thành. Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố (SIPAS) đạt trên 80%.

[Nghị định quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức]

Chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2019 xếp thứ 9/63 tỉnh, thành phố. Đây là năm thứ hai thành phố Hà Nội thuộc nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về chỉ số PCI, Trong 7 năm liên tiếp từ năm 2012, chỉ số PCI của Hà Nội duy trì tăng hạng và tăng điểm.

Thành phố tiếp tục đẩy mạnh đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm các điều kiện, thủ tục, giảm thời gian, tiết kiệm chi phí giải quyết thủ tục hành chính; cơ chế "một cửa," "một cửa liên thông" tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp được duy trì thực hiện nghiêm túc theo đúng quy định.

Thành phố đã ban hành Quy định thực hiện cơ chế "một cửa," "một cửa liên thông" trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội và có hiệu lực từ 14/10/2020.

Việc ban hành quy định này giúp cho các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố chủ động kiện toàn, bố trí, sắp xếp đội ngũ làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan, đơn vị linh hoạt, hiệu quả và nâng cao hơn nữa chất lượng tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.

Công tác cải cách tài chính công được quan tâm và chỉ đạo quyết liệt. Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội.

Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để thành phố có thể thực hiện thành công chính quyền đô thị, khai thác có hiệu quả nguồn lực, tăng cường phân cấp, phân quyền, đẩy mạnh cải cách tài chính công.

Các cơ quan, đơn vị đã nghiêm túc thực hiện việc tổ chức chỉ đạo, điều hành cơ quan, đơn vị trong bối cảnh phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của thành phố, đảm bảo việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hành chính, việc tiếp công dân và các nhiệm vụ chuyên môn thực hiện liên tục, không bị gián đoạn.

Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, tạo chuyển biến khá rõ nét tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn ở các cơ quan, đơn vị. Đội ngũ cán bộ công chức, viên chức thành phố đã có chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động và hiệu quả phục vụ.

Chú trọng xử lý các vấn đề sau kiểm tra, thành phố kiên quyết xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức để xảy ra sai phạm.

Để đáp ứng yêu cầu về số lượng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, thành phố Hà Nội tiếp tục tổ chức đăng ký chỉ tiêu tuyển dụng công chức, viên chức, công chức cấp xã năm 2020, trong đó để lại 3,5% chỉ tiêu công chức và viên chức để tinh giản trong năm 2021.

Thành phố đã phê duyệt chi tiêu và ban hành 7 kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020 với tổng số 440 chi tiêu. Việc tuyển dụng theo hình thức xét tuyển 2 vòng theo đúng quy định…/.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục